Mrs. Warrens forretning

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Opphavsrett/Lisens

©  George Berard Shaw

Om Mrs. Warrens forretning

Skuespillet er et angrep på utbyttere som tjente seg rike på slumkvarterer. Oppførelse av Mrs. Warren's Profession ble lenge hindret av sensuren.