Historien om en soldat

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Om Historien om en soldat

    Historien om en soldat er et teaterverk av Igor Stravinskij (musikk) og Charles-Ferdinand Ramuz (libretto), inspirert av et russisk folkeeventyr. Den franske originaltittelen er L'histoire du soldat.