Den eldre Edda / Den poetiske Edda

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Den eldre Edda / Den poetiske Edda

Edda er en gammel, norrøn tekst med ukjent forfatter. Den kalles også Den eldre Edda eller Den poetiske Edda, for ikke å forveksles med Snorre Sturlasons Edda.