Mari Moen

Mari Moen er dramaturg med erfaring fra Den Nationale Scene, Nationaltheatret og Dramatikkens hus. Moen er ansatt ved Det Norske Teatret.

Informasjon

(Objekt ID 8788)
Objekttype Person
Født 1. jan. 1972
Funksjoner Dramaturg
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Kvinne
Address Oslo
Utdanning

Filolog (nordisk/teater), Universitetet i München

Tilknyttet (1)