Julie Rongved Amundsen

Julie Rongved Amundsen er utdannet teaterviter ved Universitetet i Oslo (2006). Hun skrev masteroppgaven Teatralitet og illusjon : teater og ideologi i Russland fra 1917 til i dag,  og fikk i 2010 en stipendiatstilling i teatervitenskap ved det samme universitetet. I perioden mellom 2006 og 2010 var Amundsen blant annet ansatt som produsent ved Black Box Teater i Oslo. Amundsen har også fungert som dramaturg for Rasmus Jørgensen.

Informasjon

(Objekt ID 6935)
Objekttype Person
Funksjoner Dramaturg, Skribent, Forsker
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Kvinne
Epost j.r.amundsen@ikos.uio.no
Address BOGSTADVEIEN 35,
Tilknyttet (1)
Medvirket i produksjoner (5)
Tittel Premiere Rolle
God ID (Rasmus Jørgensen) 8. nov. 2012 Konsulent
Solo for gaten (Rasmus Jørgensen) 17. sep. 2011 Konsulent
Jeg & Joe (Rasmus Jørgensen) 11. nov. 2010 Dramaturg
Mannen som tok feil (Rasmus Jørgensen) 14. okt. 2009 Dramaturg
Pool (no water) (Jo Adrian Haavind) 1. okt. 2009 Dramaturg