Béla Jenbach

Informasjon

(Objekt ID 41561)
Objekttype Person
Verk
Tittel Premiere Rolle
Czardasfyrstinnen Manus – Forfatter
Hollenderpiken 1919, Manus, Operette – Forfatter
Clo-Clo Manus, Operette – Forfatter
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler