Bjørn Sundquist

Bjørn Richard Sundquist (født 16. juni 1948) er en norsk skuespiller. Sundquist har arbeidet for Det Norske Teatret og Nationaltheatret og som frilanser. Sundquist er en av de mest brukte norske filmskuespillere og har norgesrekord i antall Amanda-priser med fire slike priser.

Han mottok Heddakomiteens ærespris i 2017.

Informasjon

(Objekt ID 4142)
Objekttype Person
Født 16. jun. 1948
Funksjoner Skuespiller
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Mann
Address Nesodden
Les mer

Heddakomiteen oppga følgende begrunnelse for æresprisen til Bjørn Sundquist:

"Å dele ut Heddakomiteens ærespris er ikke noen spøk. Den henger høyt, den blir ikke delt ut hvert år - og i statuttene står det at Heddakomiteen skal ha en spesielt god grunn. Det har vi.

Prisen går til en kunstner som i godt og vel 40 år har satt tydelig spor etter seg både i norsk og nordisk teater og film, og som fra før har mottatt høythengende priser for den innsatsen.

Heddakomiteen vil derfor, i tillegg til å kaste glans over en av våre fremste skuespillere, understreke en side ved dette kunstnerskapet som har vært viktig både for prisvinneren selv, og for skuespillerkunsten i et land der språket er en så avgjørende identitetsmarkør. I et land der ikke en gang media har kastet av seg språktvangen er det svært gode grunner til at nettopp teatret gjør det. I dette har prisvinneren spilt en avgjørende rolle.

Prisvinneren har i sitt mangslugne arbeid med vidt forskjellige karakterer, men også i skrift og tale, klargjort skillet mellom "det å være naturlig og det å være ekte". Han karakteriserer det som et avgjørende vendepunkt og gjennombrudd i sin karriere, da han for første gang brukte sitt eget språk i forestillingen Bonanza Superskip på Det Norske Teatret i 1979.

Prisvinneren har vært og er et forbilde for skuespillere som leter etter sitt fotfeste på scenen.

Æresprisen tildeles Bjørn Sundquist."

Bjørn Sundquist utdannet seg som skuespiller ved Statens Teaterhøgskole i Oslo fra 1969 til 1973, var fast ansatt ved Det Norske Teatret fra 1973 til 1989 og ved Nationaltheatret fra 1989 til 1996. Fra 1996 har han vært frilansskuespiller.

Blant teaterrollene han har spilt er Mercutio i Romeo og Julie (DNT 1985), Brand i Brand (Nationaltheatret 1990), Hjalmar Ekdal i Vildanden (Nationaltheatret 1991), Hamlet i Hamlet (DNT 1987), Pastor Manders i Gengangere (Nationaltheatret 2006), Jago i Othello (DNT 1996) og tittelrollen i Tsjekhovs Onkel Vanja (DNT 1997), Richard III i Richard III (DNT 2007) og James Tyrone i Lang dags ferd mot natt mot Liv Ullmann (Riksteatret 2010).

På film har han blant annet spilt i Over grensen (1987), som han vant sin første Amanda-pris for, Telegrafisten (1993), Drømspel (1994), Ti kniver i hjertet (1994), Pan (1995), Kjærlighetens kjøtere (1995), Oscar-nominerte Søndagsengler (1996), som han også fikk en Amanda-pris for, Thranes metode (1998) og Amatørene (2001). Sin tredje og fjerde Amanda-pris fikk han i 2000, en skuespillerpris for rollen som Sejer samt Æres-Amanda for hele sin karriere.

Blant prisene han er tildelt er Teaterkritikerprisen i 1987 for sin rolle i Michel de Ghelderodes Pantagleize, fire Amanda-priser inkludert Æres-Amanda i 2000, Gullruten 2000 i klassen beste TV-skuespiller for Sejer - se deg ikke tilbake, Finnmark fylkes kulturpris i 2003 og Gammleng-prisen i klassen skuespiller i 2005. Samme år ble Sundquist kåret til det siste århundrets beste mannlige filmskuespiller.

Bjørn Sundquist er av samisk opphav på sin mors side.

KILDER:

Wikipedia, http://no.wikipedia.org, 02.09.2010, http://no.wikipedia.org/wiki/Bjørn_Sundquist

Store Norske Leksikon 07.09.2010, http://www.snl.no/.nbl_biografi/Bj%C3%B8rn_Sundquist/utdypning

Internet Movie Database 07.09.2010, www.imdb.com, http://www.imdb.com/name/nm0839209/

Nationaltheatrets forestillingsarkiv 07.09.2010, Bjørn Sundquists side, http://nt.xmodus.no/S%c3%b8k/tabid/57/ctl/ViewPerson/mid/374/personId/a3f9d993-8dfa-4675-9d43-12f287340667/Default.aspx

Det Norske Teatrets framsyningsarkiv, 07.09.2010, Bjørn Sundquists side, http://www.detnorsketeatret.no/ActorDetails/tabid/134/EmployeeID/155/Default.aspx

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.06.2017, https://www.heddaprisen.no/vinnere/2017

Utdanning

1969–1973  Skuespillerlinjen ved Statens Teaterhøgskole