Nils Wichstrøm

Også kjent som: Niels Jacob Emil Wichstrøm

Nils Wichstrøm (døpt Niels Jacob Emil Wichstrøm, født i Christiania 5. september 1848, død i Bergen 1. desember 1879)) var en norsk sceneinstruktør, skuespiller og teaterleder.

Biografien om Nils Wichstrøm ble skrevet av Thoralf Berg, tidligere professor ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Gjengitt med tillatelse fra forfatteren.

Informasjon

(Objekt ID 38292)
Objekttype Person
Også kjent som Niels Jacob Emil Wichstrøm
Født 5. sep. 1848 (Død 1. des. 1879)
Funksjoner Instruktør, Skuespiller, Teatersjef
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Mann
Nettsted NORSK BIOGRAFISK LEKSIKON
Les mer

Skuespiller, sceneinstruktør og teaterleder. Foreldre: Kopist Niels Peter Wichstrøm (1812–83) og Lise Nielsen (1823–96). Gift med Christine Margrethe Holst (12.12.1850–6.4.1938), datter av skipsfører, senere stuer og fiskeveier Søren Dolholt Holst (1811–84) og Catharine Krohn (1814–1903). Svoger til Lars Holst (1848–1915).

Nils Wichstrøm døde ung, men han var svært betydningsfull som leder og instruktør i de første sesongene for Bergens nationale Scene.

Wichstrøm ble student fra Nissens skole i Christiania 1866 og begynte å studere klassisk filologi. Som student gav han privatundervisning og tok vikariater. 1870 underviste han ved Latinskolen i Tromsø og senere ved Nissens skole. I studietiden våknet hans teaterinteresse. Han skaffet seg gratis adgang til Det norske Theater i Møllergaden, som Bjørnstjerne Bjørnson ledet 1870–72, og dessuten ved Christiania Theater. Han deltok aktivt i Studentersamfundets Theater, først som skuespiller og senere som instruktør.

Kombinasjonen av studier og teatervirksomhet fungerte ikke for Wichstrøm. 1875 oppgav han filologien og viet seg helt og fullt til teaterstudier. Med bidrag fra en forestilling ved Studentersamfundets Theater og Bergens Theaterforening reiste han omkring i Europa for å studere teater. I København fikk han undervisning i fektekunst og dans.

Etter teaterreisen debuterte han som skuespiller i rollen som Henrik i Holbergs AbracadabraChristiania Theater 21. februar 1876. Ifølge anmeldere utmerket han seg ikke på en positiv måte. Wichstrøm maktet åpenbart ikke å overføre amatørscenens frigjorte komikk til det profesjonelle teater. Etter å ha spilt noen roller oppgav han denne formen for scenisk virksomhet. I stedet ble han engasjert som sceneinstruktør og teaterleder for det nyetablerte Bergens nationale Scene (som ved århundreskiftet endret navn til Den Nationale Scene).

Wichstrøm kom til Bergen i mars 1876 og arrangerte amatørforestillinger til inntekt for teateret. Dessuten fikk han som oppgave å finne skuespillere til det nyetablerte foretaket. Da teateret åpnet 25. oktober 1876, fungerte Wichstrøm som instruktør og kunstnerisk leder. Han gjorde en stor arbeidsinnsats for å sikre teateret et trygt økonomisk fundament og for å markere teaterets nasjonale program både innholds- og formmessig. I praksis viste dette seg ved at han bestrebet seg på å sette norske stykker på repertoaret og la skuespillerne anvende en typisk norsk uttrykksmåte med bl.a. harde konsonanter og dialektinnslag.

Under Wichstrøms ledelse spilte Bergens nationale Scene tre komedier av Holberg og seks skuespill av henholdsvis Ibsen og Bjørnson. Samfundets støtter var en nordisk førsteoppførelse. Dessuten sørget han for at repertoaret inneholdt skuespill av norske diktere fra Bjerregaard til John Paulsen og Nordahl Rolfsen. Allerede i den første sesongen sørget han for at 17. mai ble gjort til en spesiell nasjonal markerings- og festdag i teateret.

Som instruktør drev Wichstrøm prøver både for- og ettermiddag, han leste med elevene og skisserte scenearrangementet. Han ønsket at skuespillerne skulle fremstå som individer med sin egen personlighet og lot dem følgelig utforme sine roller og spille dem ut. Deretter drøftet og bearbeidet han deres oppfatning. Det er meget interessant at han bestemte at skuespillerne på generalprøven skulle opptre i kostyme og masker.

Nils Wichstrøm døde av blindtarmbetennelse 1879, 31 år gammel.

Kilder og litteratur

  • Stud. 1866, 1916
  • K. Nygaard: biografi i NBL1, bd. 19, 1983

Portretter m.m.

  • Maleri av Hans Heyerdahl, 1875; p.e

KILDE:

Berg, Thoralf. (2009, 13. februar). Nils Wichstrøm. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 5. september 2016 fra https://nbl.snl.no/Nils_Wichstr%C3%B8m.

Tilknyttet
Medvirket i produksjoner
Tittel Premiere Rolle
En Fallit (Den Nationale Scene) 21. nov. 1879 Regi
Kærlighedens Komedie (Den Nationale Scene) 31. okt. 1879 Regi
Kongsemnerne (Den Nationale Scene) 2. feb. 1879 Regi
Gjenboerne (Den Nationale Scene) 20. okt. 1878 Regi
Den Stundesløse (Den Nationale Scene) 10. des. 1877 Regi
Samfundets støtter (Den Nationale Scene) 30. nov. 1877 Regi
Den Gjerrige (Den Nationale Scene) 16. mar. 1877 Regi
De unges forbund (Den Nationale Scene) 26. feb. 1877 Regi
Den indbildt Syge (Den Nationale Scene) 13. des. 1876 Regi
En Fallit (Den Nationale Scene) 24. nov. 1876 Skuespiller (Sognepresten), Regi
Feiltagelserne (Den Nationale Scene) 15. nov. 1876 Skuespiller (Tjeneren Deggory)
Den Tredie (Den Nationale Scene) 2. nov. 1876 Skuespiller (The- og Porcelænshandler Mørch)
En Fristerinde (Den Nationale Scene) 2. nov. 1876 Regi
Abracadabra, eller: Husspøgelset (Christiania Theater) 21. feb. 1876 Skuespiller (Henrik)