Frits Solvang

Frits Solvang (født i Tromsø 29.07.1941) er en norsk fotograf. Solvang ble født i Tennes i Balsfjord 29. juli 1941 og vokste opp på Bellingmo i Alvdal i Østerdalen. Han startet som lærling i fotofaget hos Foto Hersco på Hamar etter endt realskole. I 1960 begynte han på rekruttskolen og gikk deretter fotokurs på Kjevik flystasjon og hadde tjeneste i fotoavdelingen ved Bodø flystasjon.

Fra høsten 1963 til våren 1965 var Solvang elev ved Fotoskolan i Stockholm. Etter noen år hos fotograf Arne Knudsen startet Solvang egen virksomhet i 1970.

Teaterfotografi var, ved siden av arkitektur, produkter og reklame, Solvangs viktigste arbeidsfelt. Han fotograferte en lang rekke forestillinger for Nationaltheateret, Oslo Nye Teater, Det Norske Teatret, Riksteatret og for blant annet Dag Frøland. Utenfor Oslo fotograferte han for Nordland Teater og Telemark Teater, for å nevne de viktigste.

Informasjon

(Objekt ID 34306)
Objekttype Person
Født 29. jul. 1941
Funksjoner Fotograf
Kjønn Mann
Nettsted DEXTRA PHOTO, DigitaltMuseum
Les mer

Frits Solvangs negativarkiv eies i dag av DEXTRA Photo, en fotosamling eid av Sparebankstiftelsen DNBNor som forvaltes av Norsk Teknisk Museum i Oslo. Arkivet dekker Solvangs arbeid fra han startet egen virksomhet i 1970 og frem til november 2000 og består av om lag 268 000 bilder. Samlingen digitaliseres fortløpende og tilgjengeliggjøres på Digitalt Museum.

Kilde:


Epost fra DEXTRA Photo, 24.04.2013