Elias Blix

Elias Blix (født 24. februar1836, død 17. januar1902) var en norsk teolog, politiker (V) og salmedikter. Elisa Blix var født på Våg i Gildeskål i Nordland og fullførte teologisk embetseksamen i Oslo i 1866. Han ble professor i hebraisk 1879 og var kirkestatsråd i perioden 1884–88. Han har skrevet en rekke salmer, og mange av disse er tatt med iNorsk Salmebok.

Informasjon

(Objekt ID 29240)
Objekttype Person
Født 24. feb. 1836 (Død 17. jan. 1902)
Funksjoner Forfatter, Annet
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Mann
Address Oslo
Nettsted WIKIPEDIA, BlixBlog
Les mer

Blix regnes Blix som en av nynorskens fedre, for sine salmer og sanger på nynorsk og for sitt arbeid for nynorsk som skole- og kirkespråk. Da Birger Anneus Hall ga ut sangboken Kirkeklokken i 1890, hadde han med 30 nynorske salmer av Elias Blix, det var i denne forbindelse han for første gang stod fram som salmedikter. To år senere, i1892, utgav Blix selv salmeboken Nokre salmar – utelukkende med egne tekster på nynorsk.

Elias Blix var konservativ innen teologien, men radikal når det gjaldt målsaken og politikken.

Blix døde i hjemmet sitt i Kristiania (Oslo) i 1902. Han er gravlagt på Vår Frelsers gravlund.

Blix var gift med Emma Blix, og var far til satiretegneren og riksmålsmannen Ragnvald Blix.Kjente salmer (utvalg)


Kilde:

Wikipedia, no.wikipedia.org, 25.06.2012, http://no.wikipedia.org/wiki/Elias_Blix

Utdanning

1879      Professor i hebraisk

1866      Teologisk embetseksamen i Oslo

Medvirket i produksjoner (2)
Tittel Premiere Rolle
Små øyeBlix (Fabel AS) 14. aug. 2011 Tekst
17. mai 1945 (Det Norske Teatret) 17. mai. 1945 Forfatter