Asle Nilsen

Asle Nilsen (født 4. mars 1958) er norsk billedkunstner og scenograf. Nilsen er kunstnerisk leder kunstnergruppen Verdensteatret.

I Verdensteatret består Asle Nilsens kunstneriske arbeid i hovedsak av live art, installasjon, lyd, lys, video, tekst.

Informasjon

(Objekt ID 2790)
Objekttype Person
Født 4. mar. 1958
Funksjoner Kunstnerisk leder, Visuelt design, Scenograf, Skribent, Kunstner, Billedkunstner
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Mann
Address Oslo
Nettsted Asle Nilsen, VERDENSTEATRET
Les mer

Lisbeth J. Bodd og Asle Nilsen ble nominert til Heddaprisen 2002, i åpen klasse, for Tsalal, produsert av Verdensteatret.

Heddas ærespris 2014 ble gitt til Verdensteatret. Heddakomiteen oppga følgende begrunnelse:

"Heddas ærespris tildeles i år et kunstnerskap som siden oppstarten på 1980-tallet har bidratt sterkt til å internasjonalisere norsk teater. Først ved å hente inn impulser fra europeisk kunst-teater, og siden ved å sette en ny standard for dette teatret i Europa, USA og Asia.

Overalt hvor de har reist har de satt dype spor, og spor av disse reisene er alltid med tilbake inn i produksjonene. Med et uttrykk som er like dypt forankret i musikk og billedkunst som i teater har de bygd broer mellom kunstformer, mellom steder og generasjoner - og det er ikke tilfeldig at deres neste produksjon har fått navnet Broen over gjørme. Vanskelig å kategorisere, men lett å kjenne igjen.

Unikt i sin egen form, men umiskjennelig som teater. Umiskjennelig som Verdensteatret.

Heddakomiteens ærespris går til Verdensteatret."

Kilder:

Heddaprisen 2014, www.heddaprisen.no, 16.06.2014, http://www.heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1266

Sceneweb om Heddaprisen 2002, www.sceneweb.no, 06.11.2012, http://www.sceneweb.no/nb/awarding/23900/Heddaprisen_2002-2002

Utdanning

1980-1984: Statens Kunstakademi, Oslo.

Tilknyttet (1)