Goro Tronsmo

Goro Tronsmo er en norsk kunstner og regissør med base i Oslo, Stockholm og Berlin. Til hennes sceneproduksjoner hører blant andre Mad (2001), Erase my skin (2002-2003), Hold me (2004), Auvirkomma veiklinga (2006) og Muscle Temple (2010)

Informasjon

(Objekt ID 2606)
Objekttype Person
Født 1. jan. 1975
Funksjoner Regissør, Kunstner, Video/Film
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Kvinne
Epost gorotronsmo@yahoo.no
Nettsted Goro Tronsmo
Les mer

Tronsmo arbeider med å lage stedsspesifikke sceneproduksjoner. Hun tar i bruk både klassiske teaterrom som blackboxscener og institusjonsteaterscener, såvel som i utgangspunktet ikke-teatrale rom.

Tronsmo bruker vanligvis ikke fagutdannede skuespillere, men leter etter personer som har egenskaper som passer til det aktuelle prosjektet hun arbeider med. I en artikkel av Elisabeth Leinslie beskrives disse som "amatørskuespillere, eller skal vi heller si autentiske mennesker på scenen." Trondsmos teater kan beskrives som en lengsel etter å vise fram det virkelige, virkeligheten, det ekte, i den grad dette er mulig på en scene. Tronsmo skriver på sin hjemmeside at hun ønsker hun å skape et møte mellom personen, regissøren og den konkrete situasjonen som oppstår i prøveperioden.

I Black Box Teaters katalog våren 2010 blir Tronsmos arbeider beskrevet slik:

"Goro Tronsmo har et helt spesielt scenespråk. Det finnes ingen narrasjon, ingen gjenkjennelig dramaturgi og [det] fremføres helt uten fiksjonsunivers. Hva som skjer på scenen er det egentlig ingen som helt vet. Allikvel vet alle at de har vært med på en performativ reise, uten begynnelse, uten slutt og uten stoppesteder underveis."

Tronsmo arbeider også med videokunst. Hennes arbeider innenfor dette feltet befinner seg i grenseland mellom dokumentar og iscenesettelse.

Tekstene som omtaler Tronsmos arbeid gir på ulike måter uttrykk for at hennes sscenespråk er vanskelig å beskrive med ord. I Black Box Teater sitt programblad står det: "Det er ikke sikkert denne teksten har hjulpet til med å klargjøre Goro Trondsmos prosjekt for alle pulikummere og potensielle publikummere. Dette kommer av at Goro Tronsmos sceniske prosjekt må oppleves, det må pustes og innåndes og man må la seg selv bli en del av prosessen."

Leinslie beskriver det slik: "Hvis jeg skal forsøke å fange inn teaterspråket til Tronsmo med få ord vil det bli: stedsspesifikk situasjonistisk hyperrealisme unplugged."

Kilde 1: Goro Tronsmo, gorotronsmo.com, 14.10.2010, http://www.gorotronsmo.com/

Kilde 2: Elisabeth Leinslie (2006). Goros teater. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift [Oslo], nr 3-4, 2006

Kilde 3: Seltun, Kristian og Jon Refsdal Moe: Black Box Teater Oslo, Våren 2010 (papirutgaven)

kilde 4: Black Box Teater Oslo, blackbox.no/, 14.10.2010, http://www.blackbox.no/content/titlePresentation.php?tid=2035

Utdanning

1999-2000: Stockholms elementära teaterskola (s.e.t.) (Stanislavskijbasert skuespillertrening)
1998-2000: Regiassistent for produksjoner på Nationalteateret og Det Norske Teateret
1994-1997: Universitetet i Oslo, Examen Philosophicum, hiistorie, teatervitenskap.

Tilknyttet
Medvirket i produksjoner
Tittel Premiere Rolle
Muscle Temple (Goro Tronsmo) 8. apr. 2010 Regi, Konsept/Ide
under real* (Goro Tronsmo) 10. apr. 2008 Regi, Konsept/Ide, Tekst
Auvirkomma veiklinga (Goro Tronsmo) 28. mar. 2006 Manus, Konsept/Ide, Regi
hold me (Voksnebarn) 2. feb. 2005 Tekst, Konsept/Ide, Foto, Regi
Mad (Voksnebarn) 9. jun. 2001 Idé, Regi
Scenetekstutvikling i dramatisk endring () Annet
Erase my skin (Voksnebarn) Skuespiller, Regi, Konsept/Ide
Utmerkelser - Nominasjoner