Agnes Mowinckel

Agnes Mowinckel (1875-1963) var en norsk skuespiller og regissør. Mowinckel valgte å ikke tilhøre noe fast teater i lengre tid. Ved siden av DNS i Bergen spilte hun på Secondteatret og Fahlstrøms teater i Kristiania og på Trondhjems Teater; hun hadde gjesteroller på Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Det nye Teater og Centralteatret, i tillegg til stadig turnévirksomhet over hele landet. Ofte både tegnet og sydde Mowinckel kostymene til produksjonene hun spilte i.

1922 debuterte hun som iscenesetter på Intimteatret i Kristiania, et eksperimentteater med kort levetid. Stykket var Frank Wedekinds Vårbrytning. Den dristige og poetiske forestillingen plasserte med en gang Agnes Mowinckel i første rekke blant norske instruktører. Og nettopp fordi hun ikke var knyttet kun til én scene over tid, kom hun til å påvirke en hel generasjon norske skuespillere.

Informasjon

(Objekt ID 20085)
Objekttype Person
Født 25. aug. 1875 (Død 1. apr. 1963)
Funksjoner Regissør, Skuespiller
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Kvinne
Nettsted Store Norske Leksikon
Les mer

Agnes Mowinckel var en nyskaper i norsk teater, vår første profesjonelle sceneinstruktør. Hun var den første i Norge som brukte lyset som kunstnerisk virkemiddel, hun tok malerne inn i teateret, og hun bestilte musikk av norske samtidskomponister.

Karakteristikken av hennes skuespillerkunst står i kontrast til hennes regivirksomhet, der nettopp helheten, sansen for detaljene, skulle bli det som særmerket henne som instruktør. Opphold i London og Paris 1912 ble avgjørende for hennes syn på scenebildet. Visualiteten, lyset, sammensmeltingen av drama, musikk og maleri som hun her opplevde ved de mange eksperimentteatrene, skapte det fundamentet som hun senere arbeidet ut fra. Hennes tegneferdigheter og blikk for farger kom også godt med når det gjaldt å skape virkningsfulle scenebilder.

Men det skulle gå 10 år før hun fikk mulighet til å praktisere det hun hadde lært. Først 1922 debuterte hun som iscenesetter på Intimteatret i Kristiania, et eksperimentteater med kort levetid. Stykket var Frank Wedekinds Vårbrytning. Den dristige og poetiske forestillingen plasserte med en gang Agnes Mowinckel i første rekke blant norske instruktører. Og nettopp fordi hun ikke var knyttet kun til én scene over tid, kom hun til å påvirke en hel generasjon norske skuespillere.

1923–25 var hun ansatt som instruktør ved Det Norske Teatret og flyttet selve teaterets idé fra det enkle nasjonale over til det internasjonale. Hun viste vilje til å satse på det nye og uprøvde – selv om ikke alt var like vellykket, og hun gav også unge, norske dramatikere, musikere og malere muligheter til å prøve sine evner. 1927 fikk hun sitt eget teater, Balkongen, opprettet i opposisjon til det tradisjonelle borgerlige teater. Her søkte hun både en ny dramatikk, og nye, mer teatrale iscenesetterprinsipper. Hun spilte også selv. Et knapt år varte eksperimentet. Likevel markerte dette teateret noe nytt og betydningsfullt i norsk teaterhistorie.

Kilde:

Norsk biografisk leksikon, nbl.snl.no, 25.08.2021, https://nbl.snl.no/Agnes_Mowinckel

Tilknyttet (1)
  • Balkongen - Kunstnerisk leder (fra 1927 til 1928)