Siggen Stinesen

Informasjon

(Objekt ID 17858)
Objekttype Person
Funksjoner Fotograf
Nasjonalitet Norsk
Medvirket i produksjoner
Tittel Premiere Rolle
Guten og stjerna (Det Norske Teatret) 11. okt. 1997 Foto
Teaterfotografi (Teaterfestivalen i Kongsvinger) 7. mai. 1997 Foto
Et drømspill (Nationaltheatret) 8. apr. 1989 Annet
Smia (Aker Brygge 86/87) 14. jun. 1986 Foto
Ein sørgjeleg time med Tom Tellefsen kanskje to... (Det Norske Teatret) 5. apr. 1986 Foto
Jean de France (Riksteatret) 20. jun. 1985 Foto
Vi betale ikkje! (Hålogaland Teater) 12. nov. 1978 Foto