Jørgen Moe

Jørgen Engebretsen Moe (født 22. april 1813 på Mo i Hole, død 27. mars 1882 i Kristiansand) var en norsk dikter og biskop, men aller mest kjent er han som en av pionerene for innsamling av folkediktning i Norge på 1800-tallet. Fra han var ung samlet han eventyr, folkeviser og stev. Sammen med Peter Christen Asbjørnsen skapte han de banebrytende samlingene Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr. Som utgivere av eventyr og sagn er Asbjørnsen og Moe den norske parallellen til Brødrene Grimm i Tyskland.

Informasjon

(Objekt ID 17760)
Objekttype Person
Født 22. apr. 1813 (Død 27. mar. 1882)
Funksjoner Forfatter
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Mann
Les mer

Jørgen Moe ble født på Mo gård i Hole på Ringerike, som sønn av gårdbrukeren og politikeren Engebret Olsen Moe. Han vokste opp i rimelig gode kår i et levende og tradisjonsrikt miljø. Som ung ble han kjent med Peter Christen Asbjørnsen da begge i 1826-27 av sine respektive foreldre ble sendt til prost Størens treårige artiumsforberedende kurs på Norderhov. De ble enige om å samarbeide om å samle inn og gi ut folkediktning. Moe var mest opptatt av undereventyr og legender. Det er han som med stilistisk mesterskap har gjenfortalt den saftige fortellingen, «Smeden som de ikke turde slippe inn i helvete», en slags krysning mellom legende og undereventyr. Asbjørnsen samlet også slikt, men spesialiserte seg på de såkalte «huldreeventyr», dvs. sagn han satte inn i en rammefortelling, som «En Nat i Nordmarken». Jørgen Moes sønn Moltke Moe fortsatte farens arbeid med eventyr og andre folkeminner.

Jørgen Moe utdannet seg til prest. Etter å ha tjent som kapellan ved Olberg kirke i Krødsherad (den gangen i Sigdal), ble han i 1863 sogneprest i Bragernes kirke i Drammen. I 1870 flyttet han til Vestre Aker kirke i Christiania, før han i 1875 ble biskop i Kristiansand.

Barneboka I brønden og i tjernet fra 1851, bygger på barndomserindringer fra Mo. En rekke kjente dikt, som «Fanitullen», «Blomster-Ole» og «Det lysnet i skogen» er skrevet av Moe. Som dikter tilhører han den poetiske realisme.

I 1881 ble Moe utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Kilde:

Wikipedia, no.wikipedia.no, 20.11.2011, http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rgen_Moe