Henrik Wergeland

Også kjent som: Henrik Arnold Thaulow Wergeland

Henrik Wergeland (født i Kristiansand 17. juni 1808, død 12. juli 1845) var en norsk forfatter og dramatiker. Wergelands dramatiske arbeider teller 33 verk; dramaer, syngespill og farser. Han skrev også syv større dramatiske dikt og diktsykluser. Wergeland var en viktig forkjemper for norsk som scenespråk i sin tid. Da norsk ble akseptert som scenespråk på teatrene, var man kommet over i realismen og naturalismen som stilepoke, og hadde liten sans for romantikkens fabulerende og billedrike scenespråk. Wergelands fantasifulle dramaer og farser, hvor ”alt var mulig”, ble liggende. Han har derfor ikke påvirket utviklingen av norsk teater i særlig grad.

Informasjon

(Objekt ID 16801)
Objekttype Person
Også kjent som Henrik Arnold Thaulow Wergeland
Født 17. jun. 1808 (Død 12. jul. 1845)
Funksjoner Forfatter, Dramatiker
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Mann
Les mer

KILDER: 

Gundersen, Svein. Henrik Wergeland - en forsømt dramatikerArtikkel2008