Barbra Ring

Barbra Mathilde Ring (født 4. juli 1870 i Drammen, død 16. mai 1955 i Oslo) var en norsk forfatter. I dag huskes hun kanskje best for novellen Ittno' knussel, julefortellingen om den rike, bryske og varmhjertede enken Marte Svennerud.

Informasjon

(Objekt ID 16218)
Objekttype Person
Født 4. jul. 1870 (Død 16. mai. 1955)
Funksjoner Forfatter, Kritiker, Dramatiker
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Kvinne
Les mer

Barbra Ring var datter av Ole Ring og Thora Augusta Ravn. Ole Ring var dattersønn av forfatteren Hanna Winsnes. I 1890 giftet Barbra Ring seg med Thorvald August Kirsebom. De fikk datteren Gerda Ring sammen i 1891. I 1902 ble ekteparet skilt, og i 1917 giftet Barbra Ring seg på nytt med Ragnar Rosenquist.

Hun debuterte i 1904 med Babbens dagbok. Boken bygget på egne barndomserindinger. Den og ble godt mottatt som en historie sett med barnets øyne, et brudd med den moraliserende barnelitteraturen. Barbra Ring oppnådde stor popularitet med sine friske barne- og ungpikebøker, samlet utgave Peik og Fjeldmusbøkerne og andre fortællinger for de unge (1917–18 og senere utg. og ble oversatt til en rekke språk). Hun skrev ellers et stort antall romaner, bl.a. den historisk-psykologiske skildringen Jomfruen (1914), Under seil(1916), To (1920), Kredsen (1921), Eldjarstad (1931), Leken på Ladeby (1936), Leken blir liv (1937) og novellesamlingene Fnugg (1909) og Den kjærligheten (1913). Interessante som kulturhistoriske kilder er hennes erindringer, Fra Hanna Winsnes' prestegaard (1911), For hundre aar siden (1924), Dengang jeg var pige (1928), Minder og smaa bekjendelser (1929), Mellem venner og fiender (1947). Ring skrev også en biografi om Fernanda Nissen (1921). Eventyrspillet Kongens hjerte (uroppført 1910, utgitt som bok 1922) vant stor popularitet.

Hun var styremedlem i Den norske forfatterforening; og fra 1929 litteraturkritiker i Nationen.

Kilder:

Store Norske Leksikon, snl.no, 14.12.2011, http://snl.no/Barbra_Ring

Wikipedia, no.wikipedia.org, 14.12.2011, http://no.wikipedia.org/wiki/Barbra_Ring

Verk (3)
Tittel Publiseringsdato Rolle
Prinsessen og spillemannen Manus, Eventyr – Forfatter
Liselil og Perle 1912, Manus, Eventyr, Barn og unge – Forfatter
Kongens hjerte 1910, Manus, Eventyr – Forfatter