Gerda Ring

Gerda Ring (født 11. mai 1891 i Kristiansand, død 21. januar 1999 i Oslo) var en norsk skuespiller, sceneinstruktør og teatersjef. Hun debuterte i 1911 i København, og var knyttet til Nationaltheatret i Oslo som skuespiller og instruktør fra 1912 til 1961. Hun var en av grunnleggerne og medlemmene av Det Norske Akademi.  Som instruktør hadde Ring stor betydning for nye norske dramatikere og unge skuespillere i 1950-årene.

"Det er likevel først og fremst som sceneinstruktør at Gerda Ring har hatt betydning i norsk teater. Fra Gunnar Heiberg og Halfdan Christensen mottok hun tidlig viktige impulser. Hennes første iscenesettelse kom 1930 med Gunnar Heibergs Gerts have. [...] Gerda Ring hadde også mange regioppgaver for Radioteatret, og hun gjestet som instruktør på Den Nationale Scene, Riksteatret, Rogaland Teater og Oslo Nye Teater, foruten i Danmark og på Island."

Informasjon

(Objekt ID 11391)
Objekttype Person
Født 11. mai. 1891 (Død 12. jan. 1999)
Funksjoner Instruktør, Skuespiller, Teatersjef
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Kvinne
Nettsted NATIONALTHEATRET, NORSK BIOGRAFISK LEKSIKON
Les mer

"Ved utbruddet av den annen verdenskrig engasjerte Gerda Ring seg i motstanden mot nazifiseringen av norsk kulturliv, og hun ble en av de ledende under skuespillerstreiken 1941.

[...]

Gerda Ring ble leder for Nationaltheatrets elevskole 1947 og virket som lærer ved Statens Teaterskole 1953–73. Hun var medlem av Skuespillerforbundets styre, viseformann i styret for Statens Teaterskole og viseformann i Statens Teaterråd. Hun hadde også tillitsverv i Foreningen Norden, avdeling Oslo og i Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.

[...]

Hun ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1956. Hun var også ridder av den svenske Nordstjärneorden og innehaver av Kongens fortjenstmedalje i gull og den svenske medaljen Litteris et Artibus."

KILDE:

Næss, Trine. (2009, 13. februar). Gerda Ring Christensen. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 25. april 2014 fra http://nbl.snl.no/Gerda_Ring_Christensen.

Tilknyttet