Ola Røe

Ola Røe har arbeidet som frilansfotograf i Tromsø og nordnorge siden 1979. I mer enn ti år var han fast frilans pressefotograf i landsdelen for Dagbladet i Oslo, og dekket alle slags nyheter som kunne ha landsdekkende interesse - sett fra Oslo. I mange år hadde han kontorfellesskap med Dagbladets Nordnorgekontor - for det meste av tiden med journalist Arthur Arntsen som var Dagbladets faste korrespontent i landsdelen.

Informasjon

(Objekt ID 10870)
Objekttype Person
Funksjoner Fotograf
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Mann
Epost ola@olaroe.no
Address 9042 Laksvatn
Nettsted Ola Røe
Utdanning

Tromsø Lærerhøgskole