Ola Røe

FunksjonerFotograf
NasjonalitetNorsk
KjønnMann
Epostola@olaroe.no
NettstedOla Røe

Om Ola Røe

Ola Røe har arbeidet som frilansfotograf i Tromsø og nordnorge siden 1979. I mer enn ti år var han fast frilans pressefotograf i landsdelen for Dagbladet i Oslo, og dekket alle slags nyheter som kunne ha landsdekkende interesse - sett fra Oslo. I mange år hadde han kontorfellesskap med Dagbladets Nordnorgekontor - for det meste av tiden med journalist Arthur Arntsen som var Dagbladets faste korrespontent i landsdelen.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Mer om Ola Røe

Ola Røe er utdannet lærer ved Tromsø Lærerhøgskole, der han var ferdig i 1979. Han hadde der biologi, men også form og farge, musikk og drama. Høsten 1979 dro han til Alta for å dekke kampen mot utbygginga av Alta-Kautokeino vassdraget som frilanser for avisa Nordlys i Tromsø. 

Helt siden 1979 - og fortsatt - har hans viktigste oppdragsgiver vært Hålogaland Teater. Der tar han pressebilder, programbilder og ett og annet plakatbilde. Han har også fotografert mange forestillinger for det samiske teateret Beaivvas Teahter i Kautokeino.
Ola Røe har vært representert på nasjonal fotokunstutstilling "Fotografisk Vårutstilling" med en serie på tre bilder av et lassokast etter rein ved Øksfjord, og han har 2. premie i klasse "sport" i Årets Bilde konkurransen til Pressefotografenes Klubb.

På åttitallet hadde Ola Røe fler prosjekter sammen med forfatteren Jon Gustavsen, bl.a. om barn og oppvekstkår i samiske områder, om Skoltesamene, revylivet i Honningsvåg og mye annet.
Braathen SAFE - flyselskapet hyret Ola Røe i begynnelsen av 90-tallet for endel fotoopptak på Svalbard, som ble til flere artikler og iallefall en forside i magasinet "På norske vinger". Fra dette materialet ble det også en forside og noen bilder inne i et nummer av magasinet til Cathay Pacific Airways.
På nittitallet hadde Ola Røe et par store prosjekter i nordnorge i forbindelse med OL på Lillehammer. Først et stort oppdrag med bilder til et magasin som ble utgitt før OL - med en masse reiser omkring i landsdelen + arkivbilder. Under fakkelstafetten hadde han oppdrag å ta stemningsbilder av løpere med fakkel i nordnorsk mørketid.
Omtrent på denne tiden var Ola Røe dessuten innvolvert i et stort samarbeidsprosjekt mellom NRK og Norsk Form. Han kjørte rundt i en gammel Volvo Duett og dokumenterte pen og stygg arkitektur, landskap etc. sammen med et videoteam. Han hadde fått rollen fordi det så ekte ut når Han håndterte kameraene ... prosjektet resulterte i en bok og en fjernsynsserie på tre program. Begge med komentarer skrevet og i fjernsynsversjon lest av Odd Børresen. Bok og fjernsynsprogram het : "På ville veier : hvordan bygde vi landet? " og hovedtekst/faglig tekst var ved Peter Butenschøn, som på den tid var direktør for Norsk Form.
Ola Røe har dessuten laget multimediapresentasjoner for Kautokeino kommune, Nordreisa kommune, Nord-Troms regionen, Macs ølbryggeri i Tromsø og for reiselivet i landsdelen for presentasjon i utlandet. I den forbindelse har han vist forskjellige slidesshow eller multimediapresentasjoner i bl.a. London, Paris, Madrid, Barcelona, Hamburg, Berlin, Wien og Sapporo. I London hadde han dessuten et helt prosjekt i begynnelsen av 1990 tallet med utstilling og multimedia i London, både i leid galleri, på den Norske Ambasaden, på et teater og på hurtigruta "Nordlys" på jomfruturen.
Ola Røe har gjort en oppdrag for Hytteliv, Bonytt, Mann, Det Nye, Klassekampen, Braathens Safe og mange flere. Han har også laget bok om Troms og om den Store snøvinteren for Samlaget forlag i Oslo sammen med Arnt Ryvold.
I 2002 gjorde Ola Røe en 3 ukers reportasjetur i Russland for Nordlys sammen med journalisten Gunnar Sætra. Resultatet av den turen ble presentert over flere dobbeltsiders reportasjer.

I tillegg til små og store oppdrag for forskjellige oppdragsgivere har Ola Røe de siste årene bl.a. vært involvert i prosjektet ”Samisk Mangfold ved tusenårsskiftet” med Jorunn Eikjok – utstilling og multimedia, Teaterhistoriebøkene til Jens Harald Eilertsen, prosjekt om samisk identitet i østsamiske områder og internettbasert undervisning om identitet, sammen med Jorunn Eikjok. Han har også levert bilder som  for eksempel et historisk tilbakeblikk med bilder fra Kunstnergruppa i Masi fra begynnelsen av 80-årene for jubileumsbok og seminarfolder. I 2007 leverte han bildene til et reiseatlas for det nordlige norge til det tyske forlaget HB, og i 2008 avsluttet han bildebok om Riddu Riddu som bilderedaktør og hovedbildeleverandør.
Ola Røe har opp igjennom årene stilt ut bilder med ulike tema, som oljearbeidernes hverdag, Nordlyset, Nordnorsk landskap og lys. Han har også presentert sine bilder i ulike multimediaproduksjoner – bl.a. blir han stadig kontaktet av konferanser for å vise multimediashowet Nordnorge i åtte årstider med live cello og joik. Han var også veldig tidlig ute med en kjempestor bildepresentasjon på Internett  (1997). Noe av grunnlaget for denne store bildepresentasjonen var lagt gjennom flere års eget arbeid med en database, og et stipend for å fornye teknikken i regi av NORUT i Tromsø.
Gjennom frilansårene har Ola Røe gjennomført egne prosjekter som å være med på tokt med Kystvakta, tokt med Hurtigruta på Svalbard, tokt med tråler på Nordkappbanken i desember. I forbindelse med forskjellige prosjekter har han flere ganger vært på vårflytting med rein fra fiinnmarksvidda mot kysten, både svært tradisjonelt med kjørerein, mer moderne med mange scootere og store flokker, og med trailertransport.
Ola Røe har en fast utstilling av nordlige landskap på Vertshuset Skarven i Tromsø.