UNIMA Norge

OrganisasjonstypeForening, Interesseorganisasjon
HovedfokusFigurteater
NettstedUNIMA

Om UNIMA Norge

UNIMA Norge er den norske avdelingen av Union Internationale de la Marionnette  (UNIMA), som har nasjonale sentre i totalt 92 land. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig og åpen for alle figurteaterinteresserte.

UNIMA Norge skal:

”… arbeide for å fremme interessen for, og utbredelsen av, figurteater i Norge, både som kunstart, og som hjelpemiddel innen pedagogikk og terapi. Foreningen skal også forsøke å spre kunnskap om norsk figurteater utenlands, og formidle gjestespill av gode utenlandske teatre her i landet."

UNIMA Norge gir ut tidsskriftet Ånd i Hanske og arrangererte i mange år den internasjonale figurteaterfestivalen Fri Figur. Fra 2018 er FRI FIGUR erstattet av GO FIGURE!, som er en selvstendig stiftelse etablert av UNIMA Norge.

Foreningen deler ut prisene Birgit Strøms minnepris, Tyrihansprisen og i tillegg Karel Hlavaty-stipendet, som er et utdannings-/forskningsstipend til unge figurteaterkunstnere.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Egne produksjoner

Mer om UNIMA Norge

KILDER:

UNIMA, unima.no, 06.08.2018, http://unima.no

UNIMA, unima.no, 01.09.2010, http://www.unima.no/sider/tekst.asp?side=12