Centralteatret - Centralteatret, Oslo Nye Teater

NettstedOslo Nye Teater
Etablert1890

Om Centralteatret

Centralteatret Oslo sentrum er et av Norges eldste teatersted i drift. Centralteatret er en godt bevart arkitektonisk perle i pseudo-rokokko-stil, tilpasset dagens teknisk krevende teaterproduksjoner. Kapasitet i dag: 387. Bygget: 1780 (Salen i dagens form: 1897. Foajeen: 1826)

Bygningen ble reist i 1890 (arkitekt Herman Backer).

Fra 1897 til 1959 holdt Centralteatret til i Centralteatret. 

Fra 1931 til 1934 ble Centralteatret bortleid til Det Norske Teatret.

Fra 1959 til 1961 ble teatret bortleid som biscene til Nationalteatret under navnet Lille scene.

Siden 1971 har Centralteatret vært en av Oslo Nye Teaters biscener.

Les mer

Tidligere produksjoner

Vis mindre

Se flere

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Mer om Centralteatret

Adressen i Akersgata har lange teatertradisjoner. Her lå Grændsehaven, som var eid av James Collett. Det Dramatiske Selskab, Norges første teaterforening, som ble stiftet i 1780, hadde sine oppsetninger her. I 1802 ble det reist en egen bygning til formålet (arkitekt Jørgen Henrik Rawert). Den fikk navnet Dramatiken.

I 1838 ble Selskabet avviklet. Dramatiken ble imidlertid fortsatt brukt til gjestespill, maskeradeselskap og slikt. Kunstnerforeningen hadde sine møter her, og fra 1863 var det konsertlokale. Etter en ombygning (arkitekt Georg Andreas Bull) overtok Christiania Haandværksforening inntil de fikk eget hus i Rosenkrantz' gate.

I 1887 ble Dramatiken revet, og i 1890 ble dagens bygning reist (arkitekt Herman Backer). Dansesalen fra den tidligere bygningen er imidlertid bevart inne i det nye bygget. Den benyttes nå som skuespillerfoajé.

De første årene holdt skjenkestedet Alhambra til her, men i 1897 lot altså Fahlstrøms stedet ombygge til teater (arkitekt Henrik Bull). I 1934 ble det gjort store endringer (arkitekt Jens Dunker), blant annet fikk fasaden dagens umiskjennelige funkispreg.

Centralteatret er nå renovert og er Norges eldste teatersted i drift. Salen har 387 sitteplasser. Det spilles også enkelte forestillinger i restauranten Teaterkjelleren i samme bygning.

Bygningen har vært i familien Otthos eie siden 1902, og ble eiet av Harald Otthos oldebarn, Harald Meyer Ottho til 2013. Da kjøpte Olav Thon bygningen.


KILDER:

Oslo Nye Teater, oslonye.no, 07.08.2010, http://www.oslonye.no/om_teatret/vare_scener/

Wikipedia, no.wikipedia.org, 05.12.2014, http://no.wikipedia.org/wiki/Centralteatret