Søilensalen - Chat Noir

Etablert1932 (avviklet 1934)

Om Søilensalen

I perioden 1932-1934 fungerte Søilensalen i Keysersgt. 1 i Oslo som en biscene for Chat Noir, først under ledelse av Einar Sissener og Johan Henrik Wiers-Jenssen, senere av Leif Amble-Næss.

Før og etter dette var det Søilen Teater som drev lokalene.  Fra 1942-1945 holdt Edderkoppen Teater til i lokalet og i 1945-1946 overtok Studioteatret lokalet.

Denne siden viser kun spillelisten til Chat Noir i Søilensalen.

Les mer

Tidligere produksjoner

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Mer om Søilensalen

    Kilde:

    Store Norske Leksikon, http://snl.no/S%C3%B8ilen_Teater