Møllergadens Theater - Møllergadens Theater, Kristiania Norske Theater, Kristiania Norske Theater

Etablert1847

Om Møllergadens Theater

Møllergadens Theater var et lokale i Møllergata 1 i Christiania. Bygningen ble reist i 1847 og lå på tomten hvor KFUM-bygningen står i dag. Dagens adresse er GRubbegata 6. Møllergaden Theater var i begynnelsen var i begynnelsen danselokalet Løven. I perioden 1852-1863 ble lokalet leid ut til Kristiania Norske Theater og deres skole. Kristiania Norske Theater / Møllergadens Teater holdt tili lokalet i perioden 1870-1872. Og fra 1872 leide Hafgrens Møllergadens Theater lokalet.

Les mer

Tidligere produksjoner

Vis mindre

Se flere

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Mer om Møllergadens Theater

    KILDER:

    Lokalhistoriewiki, lokalhistoriewiki.no, 05.11.2014, https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kristiania_norske_Theater