Théâtre en Mai

Om Théâtre en Mai

Théâtre en Mai var navnet på et fransk teater som i 1996 ble slått sammen med Théâtre national Dijon Bourgogne. Idag eksisterer de to teatrene under navnet Théâtre Dijon Bourgogne: Centre dramatique national.

Kilde:

Accueil: Théâtre Dijon Bourgogne, tdb-cdn.com, 22.11.2011, http://www.tdb-cdn.com/tdb/lhistorique-du-tdb.html

Tidligere produksjoner

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)