Kunstneriske ambisjoner i teater for barn

CoprodusenterDramatikkens Hus, Scenekunst Østfold
MålgruppeVoksne
Antall hendelser2
SpråkNorsk og Svensk
UttrykksformerSeminar, Dialogseminar
Spilleperiode27. Nov 2010  —  28. Nov 2010
NettstedDramatikkens hus, Østfold Teater

Om Kunstneriske ambisjoner i teater for barn

Kunstneriske ambisjoner i teater for barn var et seminar på Dramatikkens hus, arrangert av Østfold Teater og Dramatikkens hus. Seminaret gikk over to dager og handlet om teater for barn.

Kunstneriske ambisjoner i teater for barn stilte spørsmålet: Hvilke utfordringer møter dramatikere som vil skrive for barn?

Seminaret prøvde å belyse spørsmålet fra ulike innfallsvinkler: Barns perspektiv, barns persepsjon og teatrenes kunstneriske ambisjoner i produksjoner for barn. Seminaret handlet om ulike metoder for skriving og iscenesetting.

Les mer

Medvirkende

Vis mindre

Vis alle

Spilleplan

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)

  Mer om Kunstneriske ambisjoner i teater for barn

  Foredragene under Kunstneriske ambisjoner i teater for barn på Dramatikkens hus ble holdt av svenske og norske dramatikere, regissører og forskere. Seminaret ellers besto av gruppediskusjoner etter gitte problemstillinger.

  Program, lørdag 27. november 2010:

  Erik Uddenberg: Om kunstneriske ambisjoner i teater for barn: Erik Uddenberg snakket om kunstneriske ambisjoner i teater for barn og om research som en del av den kunstneriske prosessen.

  Faith Guss: Teater for barn som performativ dialog: Utforskende lek med form og mening(er): I sitt doktorgradsarbeid undersøkte og kartla Faith Gabrielle Guss grunnleggende likhetstrekk mellom verkstedsprosesser som fører til scenetekst hos performanceteaterkollektivene Forced Entertainment & Wooster Group og tilsvarende prosesser i barns spontane dramatiske fantasilek. Med utgangspunkt i denne innsikten, eksemplifiserte Guss mulige tilnærminger til å skape scenetekst for barn i alderen 3 – 7 år.

  Nina Wester: Kan man som voksen skrive barns perspektiv?: Nina Wester snakket om sine erfaringer med å skrive og regissere teater for barn utfra tre forestillinger hun har laget i Sverige. Hva innebærer det å skrive ut fra et barneperspektiv og er det mulig som voksen å gjøre det? Hvordan kan vi bruke leken som en dramaturgisk motor og på hvilken måte kan en aktiv researchmetode bli avgjørende i arbeidsprosessen?

  Program, søndag 28. november 2010:

  Forestillingen Straff og belønning: Tekst og regi ved Toril Solvang. Forestillingen er lagd som et samarbeidsprosjekt mellom Dramatikkens hus, Seanse i Volda og Østfold Teater, og ble her fulgt av en samtale mellom Toril Solvang og skuespillerne, innledning ved Toril Solvang.

  Lise Hovik: I dramatikkens ytterkant: Lise Hovik snakket om De Røde Skoene både som kunstprosjekt og som forskningsprosjekt. I utforskningen av hva som er en god kunstopplevelse for de minste beveger hun seg vekk fra den tradisjonelle scenekunstformen og mot en installasjonspreget form der objekter, lek og improvisasjon med bevegelse og musikk vektlegges.

  Kilde: Dramatikkens hus, dramatikkenshus.no, 04.11.2010, http://dramatikkenshus.no/pub/dramatikkenshus/Innhold/Kalender/?aid=1156&cid=768#dramatikkenshus