Moving into new phases, different places - dans som satsningsområde - hva nå?

I samarbeid medBIT Teatergarasjen, karen foss quiet works, Dansens Hus
UttrykksformerSeminar

Om Moving into new phases, different places

Moving into new phases, different places - dans som satsningsområde - hva nå? Seminar under Oktoberdans 2006. Dans er blitt et politisk og byråkratisk satsningsfelt i tillegg til at det er en økende publikumsinteresse. Hvordan forholder feltet seg til dette? Hvordan vil denne anerkjennelsen av dansen som kunstuttrykk influere kompetansen og strategiene hos utøverne og mellom feltet og markedet? Er det fare for at dansemiljøet kan bli for konformt, politisk korrekt og instrumentalt styrt før miljøet har definert seg selv, sitt språk og estetikk?

Les mer

Spilleplan

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Mer om Moving into new phases, different places

    Dansekunst som uttrykk og virksomhetsområde kan skrives inn i langt flere sammenhenger med sin kunnskap, enn det som kanskje er forstått i norske sammenhenger. Der en finner frem til at dans ikke bare har en estetisk verdi, men også kan ha en politisk og sosial karakter. Hvilke strategier finnes for å uttrykke dans og kunnskapen om dans? Hvordan er forholdet mellom kultur og makt og det marginale og produksjonsvilkårene innen dansefeltet? Innledere Marianne Van Kerkhoven dramaturg ved Kaaitheater i Brussel siden 1985 hvor hun har arbeidet med en rekke kore- ografer og kompanier. Hun er en sentral skribent og teaterforsker og var redaktør av Teaterschrift i perioden 1992-1998. Melanie Fieldseth, dansekritiker i blant annet Bergens Tidende og Ballet-tanz og frilansskribent. Hun har hovedfag i teater- vitenskap fra Universitetet i Bergen, der hun også har forelest om dansekritikk og danseteori. Medredaktør i tidsskriftet 3t. Svein Bjørkås, sosiolog. Han er direktør ved Musikkinformasjonsenteret (MIC) og har tidligere vært forskningsleder i Norsk kulturråd hvor han har arbeidet med og forsket på kunst i offentligheten, kulturpolitikk og forskningsformidling. Møteleder: Bergljót Jónsdóttir, musikkviter. Hun arbeider freelance med et bredt spekter kunst og kultur og har tidligere vært direktør ved Festspillene i Bergen. Hun sitter i en rekke råd og utvalg og innehar styreverv i Norsk Kulturråd og Nasjonalmuseet. Seminaret er et samarbeid mellom Karen Foss, BIT Teatergarasjen og Dansens Hus og er støttet av Norsk Kulturråd og Fritt Ord.

    Kilde: BIT Teatergarasjen, Oktoberdans 2006. 12.09.2010: http://www.bit-teatergarasjen.no/article/64