Listen for the body of the other - on choreography, relations and diversity

Et foredrag med tittelen Kunst, Sted og Offentlighet av Solveig Gade (Danmark) i seminarrekken Listen for the body of the other - on choreography, relations and diversity under Oktoberdans 2008. Foredraget tok utgangspunkt i en opptegning og kritisk diskusjon av en rekke sentrale kunstteoretiske posisjoner vedrørende forholdet mellom kunst, offentlighet og det stedsspesifikke.

Informasjon

(Objekt ID 3591)
Objekttype Produksjon
Produsert av BIT Teatergarasjen
Språk Dansk
Uttrykksformer Foredrag, Seminar

Krav til spillested

Blending Nei
Les mer

På bakgrunn av dette og med særlig fokus på forholdet mellom inkludering og ekskludering vil Gade i foredraget Kunst, Sted og Offentlighet se nærmere på blant annet Christoph Schlingensief og Center for Urbanitet og Dialogs forsøk på i en rekke relasjonelt orienterte og stedsspesifikke prosjekter å skape midlertidige rom for kritisk offentlighet. Hennes foredrag vil knytte teoretiske refleksjoner til et av prosjektene under Oktoberdans 2008, Dans til folket som finner sted på utvalgte steder i bybildet.

Solveig Gade er cand. mag. i nordisk språk og litteraturvitenskap. Hun leverte våren 2008 inn sin ph.d. avhandling med tittel "Rammen om værket i verden – relationelle og intervenerende strategier i samtidskunsten" ved universitetet i København.

Solveig Gade har skrevet artikler om samtidsteater og -kunst i blant annet antologien "Performative Realism" og for tidsskriftene Kritik, Glänta, Peripeti og 3t - tidsskrift for teori og teater. Gade var medredaktør i tidsskriftet Teater 1 fra 2000-2004 og siden 2005 medredaktør av tidsskriftet Peripeti. Hun er ansatt ved universitetet i København og som dramaturg ved Det Kongelige Teater.

Kilde:

BIT Teatergarasjen, Oktoberdans 2008. 12.08.2010: http://www.bit-teatergarasjen.no -arkiv

Medvirkende
Navn Rolle
Solveig Gade – Annet
Øvrige medvirkende
Spilleplan
31. okt. 2008 kl. 13:00 – KHiB, Foredragssalen i 3 etg, Marken , Oktoberdans – Annet
Festivaler
Oktoberdans 31. okt. 2008
Presseomtale
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler