Dikt i bevegelse

Målgruppe (fra 13)
UttrykksformerTverrkunstnerisk

Om Dikt i bevegelse

Undervisningsopplegg for grupper!!!!! Gjennom bruk av dikt, ord, fysiske verkemiddel, musikk og lydbilete, ønskjer vi å opne porten til Olav H. Hauges lyrikk. Utøvarane ønskjer å visa at eit dikt kan vera mykje meir enn ein tekst og opplesing.

Les mer

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)

  Mer om Dikt i bevegelse

  La elevene få prøve seg på å fremføre tekst i klassen. La de få muligheten til å prøve dramatisering av teksten og på spennende vis åpne innfallsporten til Olav H. Hauges lyrikk.

  Vi analyserer dikt, vi jobber oss gjennom ulike teaterleker som bidrar til at elevene fremfører tekst. Vi jobber med høytlesning/presentasjonsteknikk.

  Vi viser utradisjonelle måter å dramatisere dikt på, og tilslutt øver de ulike gruppene inn en framføring av "sitt" dikt som gruppene så viser for hverandre.

  Vi som veiledere guider elevene gjennom flere arbeidsmetoder. Vi bruker vår kompetanse på tekstanalyse og snakker om de utvalgte diktene. Vi jobber med fysisk kroppsbeherskelse og vi bruker dramaleker for å utfordre stemmebruk, diksjon og presentasjonsteknikk/skuespillerteknikk. Vi legger vekt på samspill og kreativitet. Viktige momenter er at elevene får respekt for eget arbeid og får en sjanse til å prøve seg