Kafka - Komilab 4.1

Om Kafka

Kafka var en teaterforestilling produsert av Nationaltheatret i 2011, basert på tekster av Franz Kafka, oversatt av Arild Vange og Trond Winje, og bearbeidet av Harald Eia og Nadina Bouhlou.

Kafka - Komilab 4.1 var del av Nationaltheatrets Komilab-prosjektet, vist på Torshovteateret.

Komilab-prosjektet ble nominert til Heddaprisen 2012 i klassen for særlig kunstnerisk innsats.

Kilde:

Heddaprisen, 29.05.2012, http://heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?&mid=1031&aid=1030

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)