Jeg kjenner en som...

Produsert avNord og Ned Produksjoner
MålgruppeUngdom, Voksne (fra 16)
SpråkNorsk
UttrykksformerTeater, Monolog
Spilleperiode15. feb 2001  
Spilletid40 minutter

Om Jeg kjenner en som...

Jeg kjenner en som... var en teaterproduksjon av Nord og Ned Produksjoner. Produksjonen tok for seg teamaet "å ikke bli sett som et uttrykk for omgivelsenes avvisning".

Nord og Ned Produksjoner har skrevet følgende utdyping av temaet: "Avvisning er noe av det mest fatale og irreversible et menneske kan bli utsatt for. I avvisning ligger en type usynlig vold, vold i form av et overgrep mennesket ikke evner å møte, verken i en én til én relasjon eller i større sosiale sammenhenger. I menneskets indre blir denne volden igjen synlig, personligheten brytes ned, kampen for å bli sett blir eksistensiell, ikke nødvendigvis rasjonell."

Les mer

Medvirkende

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Mer om Jeg kjenner en som...

Monologen Jeg kjenner en som... av Nord og Ned Produksjoner var basert på intervjuer med voksne som hadde vært i berøring med vold i sin barndom og ungdom. Intervjuobjektene var blant annet innsatte i Oslo kretsfengsel, tidligere narkotikamisbrukere, innvandrere fra Somalia og Pakistan, en som vokste opp med en psykopatisk far. Filosofer, en volds- og gjengforsker og ansatte ved et barnehjem ble også benyttet som kilder.

Jeg kjenner en som... var en skoleforestilling. Den ble ikke annonsert for elevene. Det ble derimot lagt opp til et overraskende møte i form av en "vikartime", hvor læreren ikke er tilstede. Det ble ikke benyttet virkemidler som lys, lyd, scenografi og rekvisitter. Skuespilleren brukte kun seg selv, og tok i bruk klasserommet (pulter, kateter og stoler) som scenografi og anvendte det som fantes der som rekvisitter.