Frankfurter Küche

Også kjent somdeufert & plischke
OrganisasjonstypeKunstnergruppe
HovedfokusTverrkunstnerisk
Etablert1. jan. 2001
Epostinfo@artistwin.de
Nettsteddeufert & plischke

Om Frankfurter Küche

Frankfurter Küche er en uavhengig teatermerkelapp som ble stiftet i 2001 av Kattrin Deufert, Pirkko Husemann og Thomas Plischke. deufert + plischke bestemte den kunstneriske retningen og fra 2003 produserte Pirkko Husemann den. Frankfurter Küche prøver ikke å forplikte seg til en stil, et uttrykk eller format som har bakgrunn i ulike kunstpraksiser eller filosofier. Istedet har de som mål å skape kritiske og særegne arbeider som setter kunstneriske praksiser og teorier sammen og opp mot hverandre.

Les mer

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)

  Egne produksjoner

  Tilknyttet

  Mer om Frankfurter Küche

  Frankfurter Küche har skapt et variert utvalg tekster, lyd og videopublikasjoner siden starten. De har iscenesatt internasjonale teaterproduksjoner og artistiske handlinger gjennom å etablere komiteer og å sette sammen symposier på grensen til eller i bevisst konfrontasjon mellom teori og praksis.

  Frankfurter Küches arbeider kretser rundt identitet, biografi- og fiksjonsproblematikk. De er opptatt av hvordan fiksjon, myter og kunstneriske prosesser griper inn i og omskriver deres egne livshistorier.

  Frankfurter Küche-produksjonen Directory er et samarbeid mellom Frankfurter Küche, BIT Teatergarasjen, Schaubühne Lindesfels Leipzig og Tanzfabrik Berlin. De skapte forestillingen sammen med studenter på Kunsthøgskolen i Bergen og Nordland Kunst og Filmskole.

  Kilde 1: BIT Teatergarasjen, vårprogram 2005. 11.11.2010: http://www.bit-teatergarasjen.no -arkiv

  Kilde 2: Stamsund Internasjonale Teaterfestival, http://www.stamsund-internasjonale.no/ 02.12.2010, http://www.stamsund-internasjonale.no/Old/2005/