Norsk scenekunstbruk

Også kjent somScenekunstbruket/NSKB
OrganisasjonstypeFormidlingssenter
Etablert1. jan 2009
Epostpost(a)scenekunstbruket.no
Nettstedhttp://www.scenekunstbruket.no

Om Norsk scenekunstbruk

Norsk scenekunstbruk er den største landsdekkende formidler av scenekunst for aldersgruppen 0-20 år.

Scenekunstbruket er også den nasjonale aktøren i formidling av scenekunst i Den kulturelle skolesekken!

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Coproduksjoner

Mer om Norsk scenekunstbruk

Norsk scenekunstbruk er den største landsdekkende formidler av scenekunst for aldersgruppen 0-20 år.

Scenekunstbruket er også den nasjonale aktøren i formidling av scenekunst i Den kulturelle skolesekken!

Økt scenekunsttilbud I 2009 formidlet Norsk scenekunstbruk 2556 forestillinger, fordelt på 56 produksjoner til i alt 239 214 publikummere. Siden Den kulturelle skolesekken ble innført har det vært en formidabel økning i antall formidlede forestillinger. For mer informasjon, se statistikk.

Oversikt Scenekunstbruket har oversikten over hva som produseres og vises av profesjonell scenekunst utenfor institusjonene. Dette er fleksible forestillinger med god kvalitet som lett kan tilpasses varierende sceneforhold.

Repertoar og kvalitetsvurdering Scenekunstbruket ser og kvalitetsvurderer forestillinger i samarbeid med kunstnerisk råd, og i dialog med fylkesnettverket. Det legges vekt på kunstnerisk kvalitet, og at repertoaret skal vise et mangfold av uttrykksformer og formater.

Nettverk Scenekunstbruket har et medlemsnettverk av fylkeskommuner og deres lokale arrangører. Nettverket omfatter i dag 18 fylker (ikke Oslo) med til sammen 429 kommuner.

Arrangørstøtte Arrangører i nettverket mottar arrangørstøtte fra Scenekunstbruket. Det innebærer at arrangøren får refundert inntil 50 prosent av de totale utgiftene til forestillinger valgt fra Scenekunstbrukets repertoar.

Arrangøren Arrangører kan fritt benytte repertoaroversikten til å velge forestillinger. Arrangøren tar selv kontakt med gruppen/utøveren og avtaler eventuelle spillejobber/turné. Arrangører i Scenekunstbrukets medlemsfylker bør ta kontakt med sin fylkeskommune for eventuell tilknytning til eksisterende ordninger.

Kompetanse Kompetansehevende tiltak for både scenekunstnere og arrangører står sentralt i Scenekunstbrukets arbeid, og arrangering av Showbox, nettverksmøter og seminarer er viktige virkemidler.

Showbox Showbox er en visningsarena og møteplass for scenekunstnere og arrangører, med spesielt fokus på å øke kompetansen på scenekunst innenfor Den kulturelle skolesekken. I 2008 ble Showbox arrangert for fjerde gang med mange ulike forestillinger, fagprat, speedmeetings og seminar. Neste Showbox går av staben 1.-4.des 2009.

Spenn.no Fra 2009 er forvaltningen av produksjonsmidlene til scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS) flyttet fra Norsk kulturråd til Norsk scenekunstbruk AS. Støtteordningen har fått det klingende navnet SPENN.NO.

Kilde: http://www.scenekunstbruket.no/pub/nskb/omscenekunstbruket/?&mid=34#nskb