Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)

Også kjent somDTS, PAHN, Stiftelsen Danse- og teatersentrum
OrganisasjonstypeKompetansesenter, Informasjonssenter, Nettverksorganisasjon
HovedfokusTverrkunstnerisk
Etablert5. feb. 1977
Epostpost@pahn.no
NettstedDanse- og Teatersentrum / Performing Arts Hub Norway, Instagram/performingartshubnorway, Twitter/ /PAHNdotNO, Facebook/ performingartshubnorway

Om Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)

Danse- og teatersentrum / DTS (eng. Performing Arts Hub Norway /PAHN) er en stiftelse og et nasjonalt kompetansesenter for fri scenekunst, organisert som en nettverksorganisasjon.

DTS skal fremme fri, profesjonell scenekunst i Norge og være knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid, nettverk og formidling. 

DTS ble etablert som interesseorganisasjon i 1977, på initiativ fra kunstnere i det frie scenekunstfeltet. Hovedmålet var å få etablert en støtteordning for scenekunstgrupper som arbeidet utenfor institusjonene.

I dag er Danse- og teatersentrum en del av Norwegian Arts Abroad, et rådgivende organ for Utenriksdepartementet i spørsmål om scenekunst og forvaltningsorgan for departementets reisestøtteordning for norske sceneunstnere til utlandet.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Egne produksjoner

Coproduksjoner

Tilknyttet

Vis mindre

Vis alle

Mer om Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)

Eierskap og formidling:

Formidling står sentralt for DTS, som eier og drifter det nasjonale scenekunstarkivet Sceneweb. Stiftelsen eier i dag to aksjeselskap som formidler fri scenekunst: Black Box Teater som er en programmerende scene i Oslo, og Norsk Scenekunstbruk som er den nasjonale formidlingsaktøren for scenekunst i Den kulturelle skolesekken. Stiftelsen eier også nettavisen Scenekunst.no sammen med Norsk teater- og orkesterforeningNorsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere.


Historikk:

5. februar 1977 samlet de ca. 16 teater- og dansegruppene (som eksisterte på den tiden) seg. De hadde flere felles ønsker og behov; synliggjøring av og øke statusen til det frie scenekunstfeltet, formidling av forestillinger, samarbeid på tvers av gruppene og en styrking av økonomien. I februar 1977 ble Teatersentrum stiftet (senere omdøpt til Danse- og teatersentrum) – en interesseorganisasjon for de frie teater- og ballettgruppene i Norge.

Teatersentrum skulle blant annet arbeide for en egen statlig støtteordning for de frie gruppene. Organisasjonsmodellen var inspirert av tilsvarende organisasjoner i Sverige og Danmark. Blant gruppene som stod bak opprettelsen av Teatersentrum var Collage Dansekompani, Danseloftet, Dukketeaterverkstedet, Filiokus Teatret, Fri Ballett, Grenland Friteater, Høvik Ballett, Musidra Teater, Perleporten Teatergruppe, Saltkompagniet, Bivrost dans- og musikkteater, Uværskråkan, Underbruket, Kokkodill, Arjuna DukketeaterTeater 4, Teater Rundt-Omkring, Thesbiteatret og Tramteatret. Sommeren samme år arrangerte gruppene den første teaterfestivalen i Skien for frie grupper i Norge.

Organisasjonen i dag: Stiftelsen Danse- og teatersentrum (DTS) er et nasjonalt kompetansesenter organisert som en nettverksorganisasjon. DTS får driftsmidler over Kap 324, post 74, Kulturdepartementet. For midler til prosjekter søker DTS prosjektstøtte fra diverse kulturfond.

Stiftelsens hovedformål: Danse- og teatersentrum skal være det nasjonale kompetansesenteret som fremmer profesjonell scenekunst nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.

Statens målsettinger for stiftelsen: Målsettingen for virksomheten i Danse- og teatersentrum er å fremme teater og dans som kunstnerisk uttrykksmiddel og å stimulere til økt interesse for dans og teater hos alle målgrupper. 


FESTIVALER ARRANGERT AV DANSE- OG TEATERSENTRUM:

1977  Fri-gruppenes Teaterfestival, i Ibsenhuset i Skien.

1979  Frie Gruppers Festival, på Teatret på Torshov i Oslo

1992-1994: Teatersentrums barne- og ungdomsteaterfestival

1996 Nordisk Scenekunst mot Tusenårsskiftet, i Bergen 


KILDER:

Danse- og teatersentrums arkiv, 24.01.2017

Helge Reistads privatarkiv. Giver: Helge Reistad, 02.09.2016