Teaterforum

HovedfokusTeater, Musikk, Litteratur
Etablert1990 (avviklet 1994)

Om Teaterforum

Teaterforum ble etablert på Hamar i 1990. Store deler av driften ble lagt ned i 1994 på grunn av manglende bevilgninger. Nina Engelund, Karen Høie og Svein Gundersen startet Teaterforum fordi de ønsket et sted hvor forskjellige kunstutrykk i Hamar-regionen kunne møtes og videreutvikles.

I årene 91 og 92 avviklet Teaterforum i gjennomsnitt et arrangement pr. uke. Vi arrangerte Miljøfester og Kulturdager på torget, ungdomsmønstring av lyrikk, foredragsserier, teaterkurs, jazzkonserter, gjestespill. Etter hvert gikk Teaterforum også inn på produksjonssiden i teateret, og var primus motor i gateopptog, ved performance-forestillinger, miljømarkeringer, og i Laterna magica-forestillingene under OL.

Teaterforum etablerte samarbeid med mange miljøer, og trakk foruten teater- og dansegruppene i regionen, inn folk fra så forskjellige institusjoner som Kunstnersenteret, Folkeakademiet, Høgskolen, AOF, Folkeuniversitetet, Turneorganisasjonen, Kvinneuniversitetet, Hamar Filmklubb, Nei til Atomvåpen, Fellesaksjonen, Småbrukarlaget, Fremtiden i våre hender.

Teaterforum hadde temaer for hver sesong, og satte fokus på forskjellige kunstarter.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Egne produksjoner

Tilknyttet

Mer om Teaterforum

KILDER: 

Gundersen, Svein: Teaterforum i Hamar. Et lokalt kulturengasjement, 1996

Kulturproduksjoner, kulturprod.no, 07.03.2012, http://www.kulturprod.no/index.php/artikler/prosjekter/93-teaterforum-pa-hamar