Teaterhuset Avant Garden

Også kjent somAvant Garden/TAG
OrganisasjonstypeProgrammerende
HovedfokusTverrkunstnerisk, Teater, Performance, Musikkteater, Dans, Barn og unge, Musikk
Etablert1. Jan 1984
Epostavantgarden@avantgarden.no
NettstedTeaterhuset Avant Garden

Om Teaterhuset Avant Garden

Teaterhuset Avant Garden er Trondheim og Midt-Norges hovedscene for prosjektbasert og turnerende scenekunst. Kunstnerisk og daglig leder er Per Ananiassen.

Produksjonene som vises på denne siden er produksjonene Teaterhuset Avant Garden har coprodusert. Vil du se fullstendige spilleplaner, gå inn på hvert enkelt spillested.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Coproduksjoner

Vis mindre

Vis alle

Mer om Teaterhuset Avant Garden

Teaterhuset Avant Garden, forkortet TAG, er en alminnelig stiftelse med formål å fremme profesjonell, tverrfaglig scenekunst gjennom å presentere internasjonal, nasjonal og lokal scenekunst, legge til rette for lokal produksjon og legge til rette for og presentere scenekunst for barn og unge.

Avant Garde i 25 år:

Teaterhuset Avant Gardens historie strekker seg tilbake til 1984, da de tre frie profesjonelle teatergruppene Magna Vox (tidligere Det lille musikkteater), Petrujska Teater og Studio Teater etablerte stiftelsen Teater Avant Garden. De tre gruppene drev selv teateret i mange år, og på programmet sto både egenproduserte forestillinger og gjestespill. Etter hvert har teaterhuset gjennomgått en dreining mot å bli det vi er i dag; ett i større grad rendyrket programmerende teater med en klar kunstnerisk profil gitt av en kunstnerisk leder.

Et programmerende teater?

En liten begrepsavklaring kan være på sin plass. Teaterhuset Avant Garden sorterer altså under de såkalte programmerende teatrene. Kort forklart vil det si at teatret, i motsetning til de produserende teatrene som for eksempel Trøndelag Teater og Nord-Trøndelag Teater, i liten grad produserer teaterforestillinger selv. I stedet inviterer teatret kompanier, både lokale, nasjonale og internasjonale, til å spille sine forestillinger på Teaterhuset Avant Gardens scene. Det vil si at de forestillingene du finner på TAGs program er håndplukket av TAGs kunstneriske og daglige leder på bakgrunn av forestillingenes kunstneriske kvalitet. I landsammenheng er det naturlig å sammenligne Teaterhuset Avant Garden med Black Box Teater i Oslo og BIT Teatergarasjen i Bergen som TAG også samarbeider mye med, for eksempel om større utenlandske gjestespill.

Tverrestetisk scenekunst

Teaterhuset Avant Gardens formål er å fremme profesjonell, tverrfaglig scenekunst. Scenekunst er et ganske vidt begrep, og dekker mer enn det de fleste forbinder med teater. I utgangspunktet kan all kunst av performativ art, kunst som kan vises for et publikum på en scene, sortere under scenekunstbegrepet. Det er derfor et temmelig bredt repertoar av sjangre og kunstformer som er representert på vårt program; både dans, tekstbasert teater, performance, live-film, opera, musikal og så videre. En fellesnevner de senere årene er kanskje en liten forkjærlighet for det konseptuelle, det formmessig innovative, det samfunnsengasjerte og ikke minst det tverrestetiske og sjangerblandende sceniske uttrykket.

Lokalt, nasjonalt, internasjonalt

TAGs samarbeidspartner BIT Teatergarasjen i Bergen har som sitt slagord: "Høydepunkter fra hele verden". Det gjelder også hos TAG – Teaterhuset Avant Gardens arbeid og program er i høyeste grad internasjonalt. TAG deltar på festivaler og i ulike nettverk både i og utenfor Europa, og er veldig stolte over å kunne hente til Trondheim noe av det beste som skjer på det internasjonale scenekunstfeltet. På TAGs program står også norsk kvalitetsscenekunst, og endelig jobber teatret med å legge det rette for lokal produksjon av scenekunst. Gjennom den åpne prøvescenen Symposium, samt gjennom seminarer og faglig påfyll, ønsker TAG å stimulere de kreative kreftene som finnes i Trondheim.

Den Unge Garde (DUG):

TAG er opptatt av at barn skal få et kunsttilbud av høy kvalitet, kunst som tar barn som kunstkonsumenter på alvor. Gamle klassikere er vel og bra - men det er viktig med ny produksjon, med kunst som tar utgangspunkt i vår samtid og samtidens problemstillinger, med scenisk nyskapning også for de yngste. Kunstformidling for barn og unge er en viktig del av vårt virke, og et av hovedformålene med vår virksomhet. TAG ønsker å legge til rette for at det produseres scenekunst for denne målgruppen, samtidig som teatret er opptatt av å ha et teatertilbud for barn og unge. Teaterhuset Avant Garden arrangeres hvert annet år en egen scenekunstfestival for barn og unge – Den Unge Garde. Teaterhuset Avant Garden er dessuten ansvarlig for programmering av scenekunst for Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag.

Lite teater, stort hjerte

Teaterhuset Avant Garden er en ideell stiftelse og har sin basisøkonomi gjennom tilskudd fra Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og over statsbudsjettet. Staben består av fem engasjerte heltidsansatte samt en sivilarbeider. Teateret ledes av kunstnerisk og daglig leder Per Ananiassen, som er kunstnerisk og administrativt ansvarlig. Kontoret ligger i Olav Trygvassons gate 5, i 2etg., med inngang fra Folkets hus inngang A. NB! Vær oppmerksom på at enkelte forestilling spilles på Verkstedhallen Scene, Svartlamon. Teatret oppfordrer interesserte til å ta kontakt hvis de lurer på noe eller ønsker å vite mer.

KILDER:

Teaterhuset Avant Garden, avantgarden.no, 31.08.10, http://avantgarden.no/index.php?parent=0&groupid=471