Teater ad Libitum

OrganisasjonstypeTeatergruppe
HovedfokusTeater
Etablert1988 (avviklet 1996)

Om Teater ad Libitum

Teater ad Libitum var en fri teatergruppe som ble etablert i Oslo i 1988. Franzisca Aarflot var en av grunnleggerne og regissør for gruppen som var en videreføring av teatergruppen Kirkeristen Lille Teater. Teaterproduksjoner produsert av Teater ad Libitum var blant annet Kjæresten i skogen og Villender av Jesper Halle, Livet er en drøm av Calderón de la Barca, Troilus og Cressida av William Shakespeare, Brave New Virtual World av Aarflot basert på William Gibson, Aldous Huxley og William Shakespeare.

Teater ad Libitum opphørte i 1996. 

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Tilknyttet

Vis mindre

Vis alle

Mer om Teater ad Libitum

Teater ad Libitum arrangerte i 1986 en liten internasjonal festival i Basarhallene (Oslo) omkring improvisasjon mellom musikere og skuespillere. Deltakere kom fra Italia, Sverige, Storbritannia, USA - og Norge. Festivalen het Ad Libitum og foregikk delvis utendørs, med konserter, forestillinger og improvisasjonsøkter.

Teater ad Libitum produserte også forestillingen Nattverd (Black Box Teater 1989) - devised theatre basert på Ovids Metamorfoser og et utvalg tekster fra Shakespeare. De lagde Et spark fra innsiden (av Aarflot) - super 8 film og teater om sex, graviditet, fødsel og alle de ville følelsene, på Black Box Teater i 1990. Og Is that a gun in your pocket...? - devised theatre som deltok i NKAFs enakter konkurranse på Black Box Teater, årstall usikkert.

KILDER:

Aarflot, Franziscka. Epost, 21.12.2011

Buresund, Inger og Anne-Britt Gran (1996): Frie grupper og Black Box Teater. 1970-1995, adNotam Gyldendal, Oslo

Danse- og teatersentrum, Teatersentrum Forestillingskatalog 1989, 05.04.2016

Danse- og teatersentrum, Teatersentrum Forestillingskatalog 1990, 30.05.2017

Wikipedia, no.wikipedia.org, 05.12.2011, http://no.wikipedia.org/wiki/Franzisca_Aarflot