Nasjonalbiblioteket

Også kjent somNb
HovedfokusLitteratur
Etablert2. sep. 1811
Epostnb@nb.no
NettstedNasjonalbiblioteket

Om Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er et norsk nasjonalt eid bibliotek som ble etablert som Universitetsbiblioteket i 1811. Nasjonalbiblioteket er en viktig kilde til kunnskap i Norge. Virksomheten omfatter innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av publisert og ikke-publisert innhold innenfor alle typer medium. Nasjonalbiblioteket skal være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter som andre institusjoner i bibliotek- og kultursektoren kan benytte seg av.

Nasjonalbiblioteket samarbeider med Sceneweb om innsamling, digitalisering, bevaring og tilgjengeliggjøring av scenekunstmateriale. På denne siden kan du se noe av materialet i Sceneweb som er digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Egne produksjoner

Mer om Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbibliotekets mandat følger av Stortingsproposisjon 1 S (2012–2013). 

Nasjonalbibliotekets virksomhet er forankret i Lov 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument. Formålet med loven er å sikre levering av dokument med allment tilgjengelig informasjon til Nasjonalbiblioteket slik at vitnesbyrd om norsk kultur og samfunnsliv blir bevart og gjort tilgjengelig som kildemateriale for forskning og dokumentasjon.

Som samlingsforvalter og forskingsbibliotek er Nasjonalbiblioteket en viktig ressurs i infrastrukturen for norsk forskning. Nasjonalbiblioteket er også et kulturpolitisk redskap for langtidsbevaring av kulturarven.

KILDE:

Nasjonalbiblioteket, nb.no, 12.02.2016, http://www.nb.no/Om-NB/Fakta/Mandat