TeaterTankens Vanærepris

Invitasjon til Æddaprisen og Vanæreprisen

Vinneren av TeaterTankens Vanærepris ble avgjort av medlemmene. TeaterTankens Vanærepris ble for første gang delt ut 2. juni 2012.

Les mer

Trondheim kommunes Kulturpris

Portrettfotografi av Liv Ullmann

Trondheim kommunes kulturpris deles ut årlig av Trondheim kommune ved ordfører og kommunaldirektør for kultur og næring. Utdelingen foregår i januar under Adresseavisens andre nyttårskonsert med Trondheim Symfoniorkester.

Det første året, i 1977, ble prisen tildelt bare én kunstner, forfatteren Kristian Kristiansen. Senere er statuttene endret, slik at det nå årlig deles ut to priser innenfor det utvidede kulturbegrep. En av prisene skal gå til en person innen det profesjonelle kunst- og kulturområdet, den andre til en person innenfor fritidskulturlivet.

Hver av vinnerne får en gavesjekk og statuetten Go' dagen, utformet av billedhuggeren Tone Thiis Schjetne. Statuetten er en miniatyr av skulpturen med samme navn, av samme kunstner. Denne skulpturen er utført i bronse og står oppstilt i to norske byer: ved torget i Trondheim og på Sølvberget i Stavanger.

I 1981 ble det ikke utdelt noen pris. Arbeider-Avisa offentliggjorde navnene på alle kandidatene, og «utpekte» Håkon Bleken og Olaf T. Ranum som vinnere før Trondheim kommunes avdelingsstyre for kirke, kultur og fritid hadde tatt stilling til saken. Avdelingsstyret vedtok da enstemmig at prisen ikke skulle deles ut. Det ble samtidig enstemmig vedtatt å klage Arbeider-Avisa inn for Pressens Faglige Utvalg, som en følge av at de hadde trykket en nyhet fra et dokument som var unntatt offentligheten. Det ble mye avisskriverier om saken, spesielt da det ble foreslått å la prismidlene gå til brøyting og løypepreparering i Bymarka.

Det er åpent for alle å foreslå kandidater til prisen.


Her på Sceneweb har vi registrert tildelingene som har gått til menn/kvinner i scenekunstbransjen. Fullstendig liste finner du her.

Kilde:

Wikipedia, no.wikipedia.org, 15.12.2011, http://no.wikipedia.org/wiki/Trondheim_kommunes_kulturpris

Les mer

Æddaprisen

Invitasjon til Æddaprisen og Vanæreprisen

Æddaprisen var en satirisk alternativpris til Heddaprisen, arrrangert og utdelt av "Revolusjonsrådet" og TeaterTanken i 2012. 

Priskategorier 2011/2012:

 • Sesongens teaterarbeider(e)
 • Sesongens teaterviter(e)
 • Sesongens skandale
 • Sesongens publikum
 • Sesongens debutant(er)
 • Sesongens visjon(ær)
 • Sesongens kritikk
 • Samtidsrelevant prosjekt rettet mot barn
 • Samtidsrelevant prosjekt rettet mot unge
 • Samtidsrelevant prosjekt, mindre scene (under 300 plasser)
 • Samtidrelevant prosjekt, stor scene (over 300 plasser)

Prisen bestod av et diplom og en bit av den delen av scenografien til Vinge/Müller/Reinholdtsens John Gabriel Borkmansom ødelegges i løpet av forestillingen.

Arrangørene inviterte til utelingen med følgende tekst (utdrag): 

"Heddaprisen har i mange år slitt med å bli tatt seriøst. Både av den brede offentlighet og av scenekunstfeltet som helhet. En bransjekomité har blitt nedsatt for å rette opp prisens rennomé og Revolusjonsrådet vil gjerne yte sitt bidrag ved å opprette et alternativ den kan leses i kontrast til. Ved å initiere en slik åpenbart satirisk alternativpris, vil den originale Heddaprisen kunne fremstå i et sterke skinn av genremessig balansert bredde og objektiv faglig integritet."

"Revolusjonsrådet har lagt seg på en departemental habilitetstolkning, så tildelinger til nære venner og bekjente er normen. Nomineringene har kommet fra medlemmer i TeaterTanken over hele landet. Ettersom scenekunstens fremste fortrinn er øyeblikkets interaktivitet med et levende publikum, er det publikum som velger prisvinnerne. Det gjelder derfor å mobilisere publikum til å stemme fram prosjekter du brenner for! Vi er klar over at en slik modell vil gi den sedvanlige Osloslagsiden og oppfordrer scenekunstmiljøer alle andre steder i landet til å overta prisutdelingen etter stafettprinsippet. Vinneren av debutantprisen vil få et stipend bestående av billettinntektene fra utdelingen. Vi oppfordrer til at billettinntekter sprøytes direkte inn i ny kunstnerisk virksomhet og til at prisen brukes til et scenisk arbeid som presenteres ved neste års Æddapris."

"- ALLE MED EN VISS INNSIKT I NORSK TEATER
Dialektisk dikt om scenekunsten


- Alle med en viss innsikt i hvordan norske institusjonsteatre fungerer vet at styrer ville ha stoppet en teatersjef med et repertoar dominert av "alternativ, smal og sær norsk og utenlandsk samtidsdramatikk."

- Alle med en viss innsikt i hvordan norske institusjonsteatre fungerer vet at styrene aldri legger seg opp i kunstneriske valg.

THORALF BERG/KRISTIAN SELTUN"

KILDER:

Invitasjon til Æddaprisen og Vanæreprisen

Les mer

Anders Jahres kulturpris

Portrettfotografi av Liv Ullmann

Anders Jahres kulturpris er en årlig utdelt pris som er en hederbevisning for utmerket arbeid, først og fremst for norsk kulturliv. Prisen er blitt utdelt siden 1990. Prisen blir delt ut av Anders Jahres Humanitære Stiftelse etter innstilling fra et utvalg som er oppnevnt av stiftelsen. Prisen er til minne om skipsrederen Anders Jahre fra Sandefjord i Vestfiold.

Hvert år blir det plukket ut en eller to vinnere som hver får 500 000 kroner, en diplom og en statuett laget av Nils Aas. I 1996 vedtok man å også dele ut Anders Jahres Pris for Yngre Kunstnere. Vinneren av Anders Jahres kulturpris blir bedt om å utpeke en yngre, talentfull kunstner til å motta Anders Jahres Pris for Yngre Kunstnere, som regel innenfor deres eget virkefelt. Juniorprisvinnerne får 100 000 kroner hver.

I Scenewebdatabasen er kun tildelingene som har gått til scenekunstnere og som er relatert til scenekunst registrert.

Kilde:

Wikipedia, no.wikipedia.org, 08.07.2011, http://no.wikipedia.org/wiki/Anders_Jahres_kulturpris

Les mer

Siste tildelinger

Ibsenprisen 2019 (Den nasjonale Ibsenprisen)

Vinnere: Ibsenprisen: Demian Vitanza

Oslo bys kulturpris 2018 (Oslo bys kulturpris)

Vinnere: Oslo bys kulturpris : Cliff Moustache

Heddaprisen 2019 (Heddaprisen)

Vinnere: Beste barneforestilling: Mio, min Mio, Beste kvinnelige skuespiller / hovedrolle: Helga Guren, Beste kvinnelige skuespiller / medspiller: Anne Krigsvoll, Beste mannlige skuespiller / medspiller: Nils Jørgen Kaalstad, Beste mannlige skuespiller / hovedrolle: Jan Sælid, Beste scenetekst: Espen Klouman Høiner, Beste regi: Ole Anders Tandberg, Beste forestilling for ungdom: Ingenting, Beste audiovisuelle design: Boya Bøckman, Særlig kunstnerisk innsats: De Utvalgte, Heddakomiteens ærespris: Stein Winge, Beste scenografi / kostymedesign: Arne Nøst, Beste scenografi / kostymedesign: Christina Lovery, Beste scenografi / kostymedesign: Jill Tonje Holter, Årets forestilling: The Mute

Den Internasjonale Ibsenprisen 2018 (Den internasjonale Ibsenprisen)

Vinnere: Den Internasjonale Ibsenprisen 2018: Christoph Marthaler

Ibsenprisen 2018 (Den nasjonale Ibsenprisen)

Vinnere: Ibsenprisen : Malmfrid Hovsveen Hallum

Flere priser

Prix Italia

Prix Italia er en av de eldste og mest prestisjetunge kringkastingsprisene i verden. Prix Italia ble arrangert for første gang i 1948 av daværende Radio Italiana, nå RAI, men da kun for radio. I 1958 kom tv-produksjoner med i konkurransen. I 2008 deltok 85 private og offentlige kringkastingsstasjoner fra tilsammen 44 land i konkurransen. Konkurransen ble arrangert for 60.

Fajr Festivalens Ærespris

Fajr Festivalen i Teheran sin Ærespris.

Lysistrata

Lysistrata (spansk: Lisístrata) er navnet på en spansk teaterpris. Den deles ut i byen Sitges under Festival de Sitges

Honorary President Award

På nettsidene til ASSITEJ International står det følgende:

"In 1990 at the Stockholm World Congress, Dr. Nat Eek (USA) realized that ASSITEJ International had no official Award to give to its members that honored their artistic excellence in theatre for young audiences.  Wishing to honor the memory of his wife

Den bayeriske teaterpris

Den bayeriske teaterpris, Bayerische Theaterpreis, er en teaterpris som ble delt ut i den tyske delstaten Bayern i perioden 1997 til 2002.

Kilde:

Wikipedia - Die Freie Enzyklopädie, de.wikipedia.org, 03.10.2011, http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerischer_Theaterpreis