Kritikerprisene

Fotografi fra Susie Wangs produksjon Mumiebrun (2019).

Hver av seksjonene i Norsk Kritikerlag deler ut sine kritikerpriser. Seksjon for teater, musikk og dans deler ut Kritikerprisen innen teater, dans og musikk. Kritikerlagets kunst- og litteraturkritikere deler også ut priser innen sine felt.

Olav Dalgards Kritikerpris går annet hvert år til en litteraturkritiker og hvert fjerde år til en teater- eller filmkritiker.

I Sceneweb-databasen er Teaterkritikerprisen og Dansekritikerprisen registrert. Teaterkritikerprisen er den eldste av prisene, den ble delt ut for første gang i 1939. Dansekritikerprisen har vært delt ut siden 1977.

Statuttene for kritikerprisene i teater, musikk og dans er som følger:

Opprettet 26. mai 1939 med forandringer foretatt på følgende årsmøter:1.6.1966,12.6.1978, 11.6.1979, 13.6.1984 og 25.8.2006.

I
Kritikerprisene for teater, musikk og dans er en belønning for en særlig fortjenestefull innsats innen norsk musikk- og scenekunst.

II
Kritikerprisene skal hvert år brukes til å hedre en fremragende, levende kunstnerisk prestasjon innenfor henholdsvis teater, musikk og dans av norske kunstnere, eller utenlandske kunstnere som har ledet/deltatt i en norsk produksjon eller co-produksjon med norsk kunstnerisk deltakelse, i den forløpne sesong. Intensjonen er å løfte fram ytelser som anses særlig stimulerende for det norske musikk-, teater- og dansefeltet som helhet. Videogrammer, fonogrammer og gjestespill av utenlandske ensembler kommer ikke i betraktning. Belønningen skal være et kunstverk av en norsk kunstner eller kunstner bosatt i Norge.

III
Prisvinnerne utpekes av faggruppene på møter i tilknytning til seksjonens årsmøte i henhold til gjeldende prosedyre, sist vedtatt på årsmøtet 2007.

IV
Om et av seksjonens fagmøter ikke finner noen av sesongens kunstneriske ytelser fortjente til utmerkelse, har de anledning til å la være å dele ut Kritikerprisen.

Kilde:

Norsk Kritikerlag, kritikerlaget.no, 18.11.2010, http://kritikerlaget.no/pages/nor/393-kritikerprisene

Les mer

Den internasjonale Ibsenprisen

Logo for Den Internasjonale Ibsenprisen.

Den internasjonale Ibsen-prisen ærer en enkeltperson, en institusjon eller organisasjon som har brakt nye dimensjoner inn i drama- og teaterverdenen. Juryen består av ledende skikkelser fra det internasjonale teatersamfunnet. Prisen ble etablert av den norske regjeringen i 2008.

Vinneren annonseres på Ibsens fødselsdag 20. mars, og prisen er på 2,5 millioner norske kroner. Den deles ut under Nationaltheatrets Ibsenfestival annet hvert år.

Den første prisvinneren var Peter Brook, som mottok prisen 31. august 2008 under Ibsenfestivalen på det norske Nationaltheatret i Oslo. Juryleder var Liv Ullmann inntil Per Boye-Hansen tok over i 2010. I 2011 ble prisen omgjort til en som skal deles ut annet hvert år, med neste utdeling planlagt til september 2012.

KILDER:

Ibsenprisen, internationalibsenaward.com, 30.03.2016, http://www.internationalibsenaward.com/

Les mer

Radioteatrets Blå Fugl

Logo for Radioteatrets utmerkelse Blå Fugl

I statuttene for prisen står det at vinneren skal ha gjort en ekstraordinær innsats for Radioteatret i året som gikk, enten ved en helt spesiell kunstnerisk innsats, ved å ha vist evne til å framheve Radioteatret som en viktig aktør i norsk offentlighet, eller begge deler.

Blå fugl-prisen er laga av keramikar Hanne Heuch.

Les mer

Trondheim kommunes Kulturpris

Portrettfotografi av Liv Ullmann

Trondheim kommunes kulturpris deles ut årlig av Trondheim kommune ved ordfører og kommunaldirektør for kultur og næring. Utdelingen foregår i januar under Adresseavisens andre nyttårskonsert med Trondheim Symfoniorkester.

Det første året, i 1977, ble prisen tildelt bare én kunstner, forfatteren Kristian Kristiansen. Senere er statuttene endret, slik at det nå årlig deles ut to priser innenfor det utvidede kulturbegrep. En av prisene skal gå til en person innen det profesjonelle kunst- og kulturområdet, den andre til en person innenfor fritidskulturlivet.

Hver av vinnerne får en gavesjekk og statuetten Go' dagen, utformet av billedhuggeren Tone Thiis Schjetne. Statuetten er en miniatyr av skulpturen med samme navn, av samme kunstner. Denne skulpturen er utført i bronse og står oppstilt i to norske byer: ved torget i Trondheim og på Sølvberget i Stavanger.

I 1981 ble det ikke utdelt noen pris. Arbeider-Avisa offentliggjorde navnene på alle kandidatene, og «utpekte» Håkon Bleken og Olaf T. Ranum som vinnere før Trondheim kommunes avdelingsstyre for kirke, kultur og fritid hadde tatt stilling til saken. Avdelingsstyret vedtok da enstemmig at prisen ikke skulle deles ut. Det ble samtidig enstemmig vedtatt å klage Arbeider-Avisa inn for Pressens Faglige Utvalg, som en følge av at de hadde trykket en nyhet fra et dokument som var unntatt offentligheten. Det ble mye avisskriverier om saken, spesielt da det ble foreslått å la prismidlene gå til brøyting og løypepreparering i Bymarka.

Det er åpent for alle å foreslå kandidater til prisen.


Her på Sceneweb har vi registrert tildelingene som har gått til menn/kvinner i scenekunstbransjen. Fullstendig liste finner du her.

Kilde:

Wikipedia, no.wikipedia.org, 15.12.2011, http://no.wikipedia.org/wiki/Trondheim_kommunes_kulturpris

Les mer

Siste tildelinger

Musikkteaterprisen 2020 (Musikkteaterprisen)

Årets kritikk 2019/2020 (Årets kritikk)

Vinnere: Årets kritikk: Hedda Fredly

Frilansprisen 2020 (Frilansprisen)

Vinnere: Frilansprisen 2020: Jonas Kippersund, Frilansprisen 2020: Anders Kippersund

Heddaprisen 2020 (Heddaprisen)

Ibsenprisen 2020 (Den nasjonale Ibsenprisen)

Vinnere: Den norske Ibsenprisen 2020: Lisa Charlotte Baudouin Lie, Den norske Ibsenprisen 2020: Mare

Flere priser

Prix Italia

Prix Italia er en av de eldste og mest prestisjetunge kringkastingsprisene i verden. Prix Italia ble arrangert for første gang i 1948 av daværende Radio Italiana, nå RAI, men da kun for radio. I 1958 kom tv-produksjoner med i konkurransen. I 2008 deltok 85 private og offentlige kringkastingsstasjoner fra tilsammen 44 land i konkurransen. Konkurransen ble arrangert for 60.

Fajr Festivalens Ærespris

Fajr Festivalen i Teheran sin Ærespris.

Lysistrata

Lysistrata (spansk: Lisístrata) er navnet på en spansk teaterpris. Den deles ut i byen Sitges under Festival de Sitges

Honorary President Award

På nettsidene til ASSITEJ International står det følgende:

"In 1990 at the Stockholm World Congress, Dr. Nat Eek (USA) realized that ASSITEJ International had no official Award to give to its members that honored their artistic excellence in theatre for young audiences.  Wishing to honor the memory of his wife

Den bayeriske teaterpris

Den bayeriske teaterpris, Bayerische Theaterpreis, er en teaterpris som ble delt ut i den tyske delstaten Bayern i perioden 1997 til 2002.

Kilde:

Wikipedia - Die Freie Enzyklopädie, de.wikipedia.org, 03.10.2011, http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerischer_Theaterpreis