Oktoberdansprisen 2006

Oktoberdansprisen

Sparebank Vest sin Oktoberdanspris skal fungere både som honorering for godt gjennomført, ekstraordinært arbeid og som en initialfaktor for- og inspirasjonskilde til- neste kunstprosjekt/forestilling.

Produksjon og kompani skal ha et internasjonalt potensiale og prosjektet skal ha hatt premiere i perioden fra forrige festival til og med sesongslutt våren før aktuell festival.

Vinnere

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)