Ibsenprisen 2016

Ibsenprisen

Nominasjoner

 • Tyra Tønnessen

  For musikalmanuset Påfuglen. Påfuglen ble urfremført på Trøndelag Teater i Trondheim 23. januar 2015. Les mer om urpremieren her.

 • Mette Edvardsen

  For teksten We to be. We to be ble urfremført under Oslo Internasjonale Teaterfestival på Black Box Teater i Oslo 24. mars 2015. Du kan lese mer om urpremieren her.

 • Kathrine Nedrejord

  For stykket Brent jordBrent jord ble urfremført under Norsk Dramatikkfestival i Oslo 12. juni 2015. Les mer om urpremieren her.

Vinnere

 • Mette Edvardsen

  Mette Edvardsen mottok prisen for sin tekst We to be. Juryen oppga følgende begrunnelse:

  "Mette Edvardsens We to be er en metatekst som benytter seg av teatersituasjonen som dramatisk utgangspunkt. Edvardsen fletter fiksjon og virkelighet sammen i en kompleks og presis dialog om og med scenerommet, dets publikum og selve teatret som situasjon. Sceneteksten kan ses på som et kunstprosjekt som forsker i og på tid og rom, nærmere bestemt teatret i black box'en. We to be er lokal gjennom sin her-og-nå-forankring, men knytter seg samtidig til et globalt rom og en internasjonal scenekunstkontekst ved å være skrevet på engelsk. Nettopp språkets musikalitet er slående sterk og ordvalgene er presise. We to be springer ut fra Edvardsen som aktiv koreograf og danser, men juryen finner at teksten samtidig rommer et stort tolknings- og realiseringspotensiale utover henne som scenekunstner."

  We to be ble urfremført under Oslo Internasjonale Teaterfestival på Black Box Teater i Oslo 24. mars 2015. Du kan lese mer om urpremieren her.

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)