Kritikerprisen 2013/14

Dansekritikerprisen

Nominasjoner

 • Hoods

  Koreograf Ingri Fiksdal og scenograf Signe Becker var nominert for Hoods, Black Box Teater.

 • Onegin

  Danser Julie Gardette var nominert for sin innsats i Nasjonalballettens Onegin, Den Norske Opera & Ballett.

 • Svanesjøen

  Danser Paulo Arrais var nominert for sin innsats i Nasjonalballettens Svanesjøen, Den Norske Opera & Ballett.

 • Paulo Arrais

  Danser Paulo Arrais var nominert for sin innsats i Nasjonalballettens Svanesjøen, Den Norske Opera & Ballett.

 • Signe Becker

  Koreograf Ingri Fiksdal og scenograf Signe Becker var nominert for Hoods, Black Box Teater.

 • Ingri Midgard Fiksdal

  Koreograf Ingri Fiksdal og scenograf Signe Becker var nominert for Hoods, Black Box Teater.

 • Julie Gardette

  Danser Julie Gardette var nominert for sin innsats i Nasjonalballettens Onegin, Den Norske Opera & Ballett.

Vinnere

 • Hoods

  Koreograf Ingri Fiksdal og scenograf Signe Becker vant prisen for Hoods, Black Box Teater.

  Anette Therese Pettersen sa blant annet dette i sin tale på vegne av Norsk Kritikerlag under utdelingen:

  "Både Fiksdal og Becker har gjort seg bemerket på sine respektive felt, men i deres felles prosjekter - og da særlig i Hoods - har det blitt stadig vanskeligere å se hvor grensene mellom scenografien og koreografien går.

  Hoods er en slags hybrid mellom installasjon og forestilling, hvor publikum iføres samme burkalignende, fargesprakende drakter som utøverne. Benkeradene er i tillegg fjernet, slik at både utøvere og tilskuere oppholder seg i et rom uten synlige skiller. Hoods er en meditativ og suggererende forestilling som stiller spørsmål ved hva dans er - og kommer samtidig med flere forslag. Den er en omkapslende opplevelse hvor dansen kommer både innen- og utenfra."

  Fullstendig tale kan leses på Norsk Kritikerlags hjemmeside.

  Kilde:

  Norsk Kritikerlag, www.kritikerlaget.no, 25.09.2014, http://kritikerlaget.no/nor/pages/959-dansekritikerprisen_201314

 • Signe Becker

  Koreograf Ingri Fiksdal og scenograf Signe Becker vant prisen for Hoods, Black Box Teater.

  Anette Therese Pettersen sa blant annet dette i sin tale på vegne av Norsk Kritikerlag under utdelingen:

  "Både Fiksdal og Becker har gjort seg bemerket på sine respektive felt, men i deres felles prosjekter - og da særlig i Hoods - har det blitt stadig vanskeligere å se hvor grensene mellom scenografien og koreografien går.

  Hoods er en slags hybrid mellom installasjon og forestilling, hvor publikum iføres samme burkalignende, fargesprakende drakter som utøverne. Benkeradene er i tillegg fjernet, slik at både utøvere og tilskuere oppholder seg i et rom uten synlige skiller. Hoods er en meditativ og suggererende forestilling som stiller spørsmål ved hva dans er - og kommer samtidig med flere forslag. Den er en omkapslende opplevelse hvor dansen kommer både innen- og utenfra."

  Fullstendig tale kan leses på Norsk Kritikerlags hjemmeside.

  Kilde:

  Norsk Kritikerlag, www.kritikerlaget.no, 25.09.2014, http://kritikerlaget.no/nor/pages/959-dansekritikerprisen_201314

 • Ingri Midgard Fiksdal

  Koreograf Ingri Fiksdal og scenograf Signe Becker vant prisen for Hoods, Black Box Teater.

  Anette Therese Pettersen sa blant annet dette i sin tale på vegne av Norsk Kritikerlag under utdelingen:

  "Både Fiksdal og Becker har gjort seg bemerket på sine respektive felt, men i deres felles prosjekter - og da særlig i Hoods - har det blitt stadig vanskeligere å se hvor grensene mellom scenografien og koreografien går.

  Hoods er en slags hybrid mellom installasjon og forestilling, hvor publikum iføres samme burkalignende, fargesprakende drakter som utøverne. Benkeradene er i tillegg fjernet, slik at både utøvere og tilskuere oppholder seg i et rom uten synlige skiller. Hoods er en meditativ og suggererende forestilling som stiller spørsmål ved hva dans er - og kommer samtidig med flere forslag. Den er en omkapslende opplevelse hvor dansen kommer både innen- og utenfra."

  Fullstendig tale kan leses på Norsk Kritikerlags hjemmeside.

  Kilde:

  Norsk Kritikerlag, www.kritikerlaget.no, 25.09.2014, http://kritikerlaget.no/nor/pages/959-dansekritikerprisen_201314

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)

  Årets kritikk

  Nominasjoner

  • Ine Therese Berg

   Ine Therese Berg var nominert for teksten Teatret ser til romanen for tiden, Morgenbladet, 14.-20. februar 2014.

  • Mona Levin

   Mona Levin var nominert for teksten Carte Blanche serverer samtidsdans uten dans, Aftenposten, 21. januar 2014.

  • Sidsel Pape

   Sidsel Pape var nominert for teksten Romantisk samtidsdans, Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift 1/2014.

  Vinnere

  • Ine Therese Berg

   Ine Therese Berg fikk prisen for teksten Teatret ser til romanen for tiden, Morgenbladet, 14.-20. februar 2014.

   Emil Bernhardt sa blant annet dette i sin tale på vegne av Norsk Kritikerlag under utdelingen:

   "Kommentaren, som sto på trykk i Morgenbladet 14. februar 2014, påpeker en tendens i teateret til å lene seg på romanen og reiser dermed spørsmålet om ikke teaterets egne, og særskilte egenskaper trer i bakgrunnen. Slik antyder kommentaren en tverrkunstnerisk problematikk som har gyldighet også utover teaterfeltet. Skribenten har skrevet ut fra et intenst engasjement som gir teksten en klar og tydelig stemme. Kontakten med en aktuell situasjon, vist gjennom konkrete eksempler, skinner tydelig gjennom, og kommentaren evner å sette det aktuelle problemet inn i en bred, ja internasjonal sammenheng. I tillegg setter skribenten ulike tilnærminger og forklaringer opp mot hverandre, for til slutt, som antydet, å åpne for 'teaterets transformerende evne'."

   Fullstendig tale kan leses på Norsk Kritikerlags hjemmeside.

   Kilde:

   Norsk Kritikerlag, www.kritikerlaget.no, 25.09.2014, http://kritikerlaget.no/nor/pages/960-rets_kritikk_2014

  Teaterkritikerprisen

  Nominasjoner

  • Visning

   Jon Tombre (regi) og Cecilie Løveid (tekst) var nominert for Visning, Nationaltheatret. 

  • OMsorg

   Toril Goksøyr og Camilla Martens var nominert for regi av OMsorg, Nationaltheatret.

  • Styrtet engel

   Kjersti Horn var nominert for regi av Styrtet engel, Nationaltheatret.

  • Jon Tombre

   Jon Tombre (regi) og Cecilie Løveid (tekst) var nominert for Visning, Nationaltheatret.

  • Cecilie Løveid

   Jon Tombre (regi) og Cecilie Løveid (tekst) var nominert for Visning, Nationaltheatret.

  • Toril Goksøyr

   Toril Goksøyr og Camilla Martens var nominert for regi av OMsorg, Nationaltheatret.

  • Camilla Martens

   Toril Goksøyr og Camilla Martens var nominert for regi av OMsorg, Nationaltheatret.

  • Kjersti Horn

   Kjersti Horn var nominert for regi av Styrtet engel, Nationaltheatret.

  Vinnere

  • Visning

   Jon Tombre (regi) og Cecilie Løveid (tekst) fikk prisen for Visning, Nationaltheatret.

   Chris Erichsen sa blant annet dette i sin tale på vegne av Norsk Kritikerlag under utdelingen:

   "Det er noe med språket hennes. Det er liksom fylt opp. Jeg må være godt forberedt. Ha ryddet plass inni meg for at det skal bli plass til meg der inne, i språket hennes. Kanskje det har noe å gjøre med 'den særegne klangen av knust språk', som hun skriver i Alltid skyer over Askøy. Noe med det enorme registeret hun klarer å presse inn i språket; fra det helt gjennomsiktige og skjøre til det rå og ekspressive, i en og samme poetiske munnfull.

   (...)

   Enkelte anmeldere kritiserer forestillingen for å være formmessig inkonsekvent. Jeg vil hevde at nettopp denne inkonsekvensen er noe av forestillingens styrke. Jon Tombre kunne ha valgt trygt og godt på øverste hylle et gjennomgående formmessig grep som hadde lost oss motstandsløst gjennom hele forestillingen. I stedet har han, sammen med ensemblet, valgt den risikable veien."

   Fullstendig tale kan leses på Norsk Kritikerlags hjemmeside.

   Kilde:

   Norsk Kritikerlag, www.kritikerlaget.no, 25.09.2014, http://kritikerlaget.no/nor/pages/957-teaterkritikerprisen_201314

  • Cecilie Løveid

   Jon Tombre (regi) og Cecilie Løveid (tekst) fikk prisen for Visning, Nationaltheatret.

   Chris Erichsen sa blant annet dette i sin tale på vegne av Norsk Kritikerlag under utdelingen:

   "Det er noe med språket hennes. Det er liksom fylt opp. Jeg må være godt forberedt. Ha ryddet plass inni meg for at det skal bli plass til meg der inne, i språket hennes. Kanskje det har noe å gjøre med 'den særegne klangen av knust språk', som hun skriver i Alltid skyer over Askøy. Noe med det enorme registeret hun klarer å presse inn i språket; fra det helt gjennomsiktige og skjøre til det rå og ekspressive, i en og samme poetiske munnfull.

   (...)

   Enkelte anmeldere kritiserer forestillingen for å være formmessig inkonsekvent. Jeg vil hevde at nettopp denne inkonsekvensen er noe av forestillingens styrke. Jon Tombre kunne ha valgt trygt og godt på øverste hylle et gjennomgående formmessig grep som hadde lost oss motstandsløst gjennom hele forestillingen. I stedet har han, sammen med ensemblet, valgt den risikable veien."

   Fullstendig tale kan leses på Norsk Kritikerlags hjemmeside.

   Kilde:

   Norsk Kritikerlag, www.kritikerlaget.no, 25.09.2014, http://kritikerlaget.no/nor/pages/957-teaterkritikerprisen_201314

  • Jon Tombre

   Jon Tombre (regi) og Cecilie Løveid (tekst) fikk prisen for Visning, Nationaltheatret.

   Chris Erichsen sa blant annet dette i sin tale på vegne av Norsk Kritikerlag under utdelingen:

   "Det er noe med språket hennes. Det er liksom fylt opp. Jeg må være godt forberedt. Ha ryddet plass inni meg for at det skal bli plass til meg der inne, i språket hennes. Kanskje det har noe å gjøre med 'den særegne klangen av knust språk', som hun skriver i Alltid skyer over Askøy. Noe med det enorme registeret hun klarer å presse inn i språket; fra det helt gjennomsiktige og skjøre til det rå og ekspressive, i en og samme poetiske munnfull.

   (...)

   Enkelte anmeldere kritiserer forestillingen for å være formmessig inkonsekvent. Jeg vil hevde at nettopp denne inkonsekvensen er noe av forestillingens styrke. Jon Tombre kunne ha valgt trygt og godt på øverste hylle et gjennomgående formmessig grep som hadde lost oss motstandsløst gjennom hele forestillingen. I stedet har han, sammen med ensemblet, valgt den risikable veien."

   Fullstendig tale kan leses på Norsk Kritikerlags hjemmeside.

   Kilde:

   Norsk Kritikerlag, www.kritikerlaget.no, 25.09.2014, http://kritikerlaget.no/nor/pages/957-teaterkritikerprisen_201314