Alf Prøysens Hederspriser 1974

Teskjekjerringprisen

Vinner: HAgen behandlingshjem for nervøse barn, Ringsaker

Teskjekjerringprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter. Prisen kan gis til én person eller til flere som har samarbeidet om en oppgave. Teskjekjerringprisen har en spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn.

Kilde:


Prøysen Huset, proysenhuset.no, 18.03.2013, http://www.proysenhuset.no/alf-pr%C3%B8ysen/proysenprisene/

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)