Alf Prøysens Hederspriser 2002

Teskjekjerringprisen

Teskjekjerringprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter. Prisen kan gis til én person eller til flere som har samarbeidet om en oppgave. Teskjekjerringprisen har en spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn.

Kilde:


Prøysen Huset, proysenhuset.no, 18.03.2013, http://www.proysenhuset.no/alf-pr%C3%B8ysen/proysenprisene/

Vinnere

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)

  Alf Prøysens Ærespris

  Vinner: Hellbillies, Ål

  Alf Prøysens Ærespris tildeles for langt og fortjenstfullt virke innenfor de samme områdene som dekkes av de to andre prisene. Æresprisen deles ikke ut hvert år.

  Kilde:


  Prøysen Huset, proysenhuset.no, 18.03.2013, http://www.proysenhuset.no/alf-pr%C3%B8ysen/proysenprisene/