Fru Inger til Østråt

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Fru Inger til Østråt

Fru Inger til Østråt (utgitt 1857) er et skuespill av Henrik Ibsen.

Stykket ble urfremført på Det Norske Theater i Bergen 2. januar 1855. Ibsen jobbet selv som instruktør ved teatret på dette tidspunktet og hadde ansvar for produksjonen. Les mer om urfremførelsen her.