Abraham blir beden om å ofra sonen Isak

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Abraham blir beden om å ofra sonen Isak

Abraham blir beden om å ofra sonen Isak er en kort scenetekst av Maria Tryti Vennerød, skrevet for og først vist for publikum i Det Norske Teatrets dobbeltforestilling Bibelen.

Alle forestillingens tekster var basert på Bibelen.