MERVERDIENE I Å SETTE SAMMEN FLERE ARKIV
29. jun 2018

Scenekunstarkivene i Norge inneholder uerstattelig informasjon – som er sentral for vårt kollektive samfunnsminne og vår kulturelle identitet.

Hver organisasjon har ansvar for å dokumentere og fortelle sin egen historie. Men det er imidlertid også sentralt å se på scenekunstfeltet som en helhet. Å fremstå som ett kunstfelt vil også styrke enhetene i feltet. Å samle private og offentlige scenekunstarkiv i en database, mener vi vil styrke vårt kunstfeltets plass og status som en del av kulturnasjonen Norge. Når man setter forskjellige arkiv sammen i et relasjonelt system får man noen interessante merverdier på kunnskapsnivå.

Resten av artikkelen kan du lese på vår blogg På innsiden av Sceneweb.

Les mer

SCENOGRAF OG MALER OLIVER NEERLAND
11. apr 2018

"Ved å anvende rundhorisont og dreiescene, og ved sin personlige og karakteristiske stil, bidrog Oliver Neerland som scenograf i sterk grad til å modernisere scenebildet i norsk teater. [...]  Med sin brede erfaring, voldsomme energi, sprudlende fantasi og dype respekt for sitt arbeid skapte Neerland en kunstnerisk og stilren ramme om en lang rekke oppsetninger. Hans fantasifulle dekorasjoner bidrog i høy grad til å gi oppsetningene et særpreget helhetsinntrykk."

Dette skrev Thoralf Berg i sin biografi om den norske maleren og scenografen Oliver Neerland. Les mer om han her.

Les mer

Å åpne scenekunstens fortid
19. mar 2018

Å ÅPNE SCENEKUNSTENS FORTID.  KONFERANSE OM TEATERARKIV OG DOKUMENTASJON.

Nasjonalbiblioteket bevarer kilder til norsk kulturarv, og har i tillegg til publisert materiale en stor samling med arkiver fra norsk kulturhistorie. Dramatikken og teaterhistorien har her en sentral plass, gjennom arkiv fra både institusjoner og aktører innen scenekunst.

Nasjonalbiblioteket med samarbeidspartneren Sceneweb inviterer til konferanse om teaterdokumentasjon, pliktavlevering, arkivkunnskap og bruk av arkivene 10. og 11. april 2018. Hvordan håndteres samlinger og arkiv i Nasjonalbiblioteket? Hvilke muligheter og begrensninger gir digitaliseringen av samlingene? Og hvordan skal vi best bevare og formidle fortidas scenekunst for framtida?

Velkommen til konferanse på Solli plass. Gratis.

Merk! Påmelding nødvendig til lukket seminar onsdag 11.april.

Påmelding til dag 2, onsdag 11. april: Meld deg på her

PROGRAM

Dag 1: Tirsdag 10. april kl. 12-16. Åpent seminar

Sted: Auditoriet, Nasjonalbiblioteket

Kl. 12.00 Velkommen

Kl. 12.15 Pliktavleveringen i Nasjonalbiblioteket. Ved seksjonsleder Kjersti Rustad

Kl. 12.40 Scenekunstdatabasen Sceneweb. Ved redaktør Elisabeth Leinslie

Kl. 13.00 Privatarkivet etter Johan og Alma Fahlstrøm. Ved forskningsbibliotekar Benedikte Berntzen

Kl. 13.20 Musikk fra norske scener og filmer. Ved forskningsbibliotekar Bent Kvalvik.

Kl. 13.45 Pause.

Kl. 14.15 Å levere fra seg arkiv til Sceneweb og NB. Ved teaterpedagog Helge Reistad.

Kl. 14.45 Forfatterens bruk av arkiv. Ved forsker Anne Helgesen.

Kl. 15.15 Forskerens bruk av arkiv. Ved stipendiat Jens Morten Hanssen.

Middag (gjelder deltagere som er påmeldt dag 2). Forestilling for deltagere på dag 2. Sted annonseres senere.


Dag 2: Onsdag 11. april kl. 09-15.  Lukket seminar

Sted: Møterom 70, Halvbroren (Nasjonalbibliotekets tilbygg)

Kl. 09.00 Velkommen.

Kl. 09.10 Casestudie: Avlevering og håndtering av arkiv. Innledning ved Tone Tøstie, leder for Nationaltheatrets arkiv.

Kl. 11.00 Digitalisering og materialløyper i Nasjonalbiblioteket. Ved seksjonsledere Kjersti Rustad og Kari Mathisen.

Kl. 11.30 Lunsj.

Kl. 12.30 Omvisning med fremvisning av skatter fra Nasjonalbibliotekets samling.

Kl. 13.30 Plenumsdiskusjon og erfaringsutveksling

Les mer