Scenewebarkivet - en nasjonal scenekunstdatabase

VI ARBEIDER FOR TIDEN MED Å FORBEDRE SØKFUNKSJONENE OG FORMIDLINGEN AV ARKIVET. VI VIL PRESENTERE ARKIVET I NY OG BEDRE DESIGN I LØPET AV 2020. 

Scenewebarkivet er et nasjonalt digitalt arkiv for norsk profesjonell scenekunst – både fra frie scenekunstkompanier og private, nasjonale og regionale scenekunstinstitusjoner. Innholdet i databasen formidles via internettsiden du nå besøker.

Scenewebarkivet eies og driftes av Danse- og teatersentrum. Arbeidet med innsamling og digitalisering av materiale gjennomføres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket

Hovedmålet med Scenewebarkivet er å gi brukere ett sted å gå til når de søker informasjon om norsk scenekunst. Vi ønsker med dette å bidra til å dokumentere, bevare og formidle norsk immatriell kulturarv, og øke kunnskapen om norsk scenekunst. 


INNHOLD

Scenewebarkivet inneholder arkivmateriale fra 1827 (Det Strømbergske Teaters oppsetning av Jeppe paa Bjerget) frem til i dag. Her kan du finne informasjon om profesjonelle teater- og danseforestillinger produsert i Norge, samt internasjonale produksjoner som har vært spilt i Norge. 

Vår visjon er én dag å kunne gi deg en fulldekkende oversikt over verk, aktører, organisasjoner, spillesteder og utmerkelser innen norsk scenekunst, med tilhørende digitalisert materiale som bl.a. foto, plakat, program, artikler og video. Sceneweb er imidlertid et arkiv i stadig utvikling og er ikke fullstendig. 

Databasen inneholder bl.a. fullstendig repertoarhistorikk for følgende institusjoner; Oslo Nye Teater, Det Nye Teater, Folketeatret, NationaltheatretTrøndelag Teater, Hålogaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Teatret Vårt, Teater Innlandet, Brageteatret, RiksteatretRogaland TeaterDet Norske Theater og Den Nationale Scene . Vi har også registrert en rekke privatarkiver i databasen, blant annet arkivene fra Tramteatret ved Liv Aakvik, Elsa KvammeHelge Reistad, Baktruppen, Annalisa Dál Pra, Anne Mali Sæther og Lubos Hruza.

Vi fyller kontinuerlig databasen med mer materiale, og gjør slik Sceneweb til en stadig rikere kilde om norsk scenekunst.

Vi tar forbehold om feil og mangler. Du kan gi tilbakemelding til redaksjonen om feil/mangler ved å benytte de røde knappene som ligger i høyremenyen på hver objekt "Ser du noe som mangler?"/"Ser du noe som er feil?".


DATABASEN

Scenewebdatabasen er objektorientert og spesialtviklet for scenekunstens hybridarkiver. Det betyr at så ulike størrelser som f.eks. et spillested, et kompani og et fotografi kan registreres som et eget objekt i databasen. 

Databasen har syv hovedkategorier av objekter: produksjoner, personer, organisasjoner, spillesteder, utmerkelser, originalverk og multimediafiler (fotografier, programmer, videoer, anmeldelser og plakater).

Hvert element registreres bare én gang og har en egen side med metadata. Alle objekter kan lenkes til hverandre. Slik gir databasen en oversikt over forbindelseslinjer og sammenhenger i feltet. 


SØK

Innholdet i Scenewebarkivet er tilgjengelig via en åpnen søkefunksjon.
Det generelle søkefeltet ligger over toppmenyen. Her kan du søke i hele databasen.

Du kan søke på produksjoner, personer som medvirker i disse (regissører, koreografer, skuespillere, dansere, dramatikere, komponister, teknikere, scenografer osv.) organisasjoner (teatre, kompanier, foreninger osv.), spillesteder (spesifikke scener/ rom), priser (utmerkelser).

I tillegg har hver hovedkategori et eget søkefelt som du finner på kategoriens forside (trykk på toppmenyen for å komme til hver kategori). Her kan du søke på elementer innen den aktuelle kategorien. (Hvis du f.eks. du leter etter en person, kan du begrense søket ved å søke i kun hovedkategorien Personer.)

Du kan søke etter flere ord/ titler/ navn samtidig. Du kan også søke på datoer.

Å velge søkeord er nøkkelen til å finne den informasjonen du leter etter. Begynn med det åpenbare og bruk gjerne flere søkeord.

Scenewebarkivet skiller ikke mellom store og små bokstaver i søk.


RETTIGHETER OG BETINGELSER

Scenewebarkivet etterstreber å følge gjeldende lovregler for åndsverk og personvern når vi publiserer rettighetsbelagt materiale. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker innhold fjernet med hjemmel i disse reglene.

Noe materiale er markert med Fri lisens eller en Creative Commons-lisens som åpner for bruk av materialet i ikke-kommersielle sammenhenger. Husk at du som regel må oppgi kilde og navn på rettighetshaver.

All annen bruk krever avtale med den enkelte rettighetshaver, se kildehenvisning. Der kildehenvisning ikke er oppgitt, tilhører materialet Danse- og teatersentrum.

DU KAN BIDRA!

Alle brukere kan bidra til innholdet i arkivet - vi setter stor pris på tilbakemeldinger og utfyllende opplysninger. Du kan bruke tilbakemeldingsfunksjonene som du finner i høyremenyen på alle sidene til dette.

Enkeltpersoner har ikke tilgang til å legge inn materiale selv, kun opplærte arkivmedarbeidere registrerer materiale i databasen. Har du materiale du ønsker å få registrert, ta kontakt med redaksjonen. 

KONTAKT OSS

Du kan bruke tilbakemeldingsfunksjonen som du finner i høyremenyen på alle sidene til dette, eller sende en e-post til

redaksjon@sceneweb.no


Redaktør Elisabeth Leinslie kan nås på tlf. 99 16 76 27


Her kan du se redaktør Elisabeth Leinslie presentere Scenewebarkivet.


Her kan du se Kjersti Rustad fra Nasjonalbiblioteket presentere deres arbeid med innsamling, bevaring og digitalisering av scenekunstmateriale.

ARBEIDET MED SCENEWEBARKIVET ER STØTTET AV: 

Arild og Emilie Bachkes Fond

Arkivverket

Bergen kommune

Bergesenstiftelsen

Den Nationale Scene 

Hordaland Fylkeskommune

Norsk Kulturråd

Norsk scenekunstbruk

Norsk teater- og orkesterforening

Oslo kommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Torstein Erbos Gavefond

Utenriksdepartementet

Se flere artikler