Teatersalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter - The Touring Theatre of Trøndelag