Å samle scenekunst - Konferanse om teaterdokumentasjon

Premiére date9 Feb. 2016
Produced byThe National Library of Norway, Performing Arts Hub Norway
AudienceAdults
Audience size37
Number of events1
LanguageNorwegian
ExpressionsConference, Seminar, Lecture, Debate
Running period9 Feb. 2016  —  10 Feb. 2016
WebsiteNasjonalbiblioteket

About Å samle scenekunst

Å samle scenekunst: Konferanse om teaterdokumentasjon  (2016) var en konferanse arrangert av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Sceneweb v/Danse- og teatersentrum. Å samle scenekunst ble arrangert på Scandic Meyergården hotell i Mo i Rana i forbindelse med Vinterlysfestivalen 2016. Se fullstendig program her.

Nasjonalbiblioteket samler og bevarer teaterdokumentasjon. Sceneweb er en scenekunsthistorisk database med kvalitetssikret innhold. Målet for innsamlingen av teatermateriale er å bevare kulturarven for fremtiden, og øke kunnskapen om norsk teaterhistorie. Med digitalisering og stadig bedre søkefunksjonalitet legges det til rette for en levende formidling av teaterhistorien. Konferansen fokuserer på ulike aspekter rundt innsamling, digitalisering, bevaring og formidling av scenekunstmateriale.

Read more

Contributors

View less

View all

Performance dates

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Press review

Tor Trolie, Hvordan dokumentere scenekunst?, 19.02.2016, Scenekunst.no:
"De ulike instansene som i dag er involvert på feltet har i utgangspunktet sammenfallende interesser, men i mindre grad samme forståelse for materialet. [...] Han pekte på at samarbeidet som har kommet i stand mellom Sceneweb og Nasjonalbiblioteket, peker i riktig retning. [...] Fra artikkelforfatterens synspunkt er det spesielt interessant å vite hvordan en tar vare på scenekunstmaterialet. Her er det åpenbart at det ikke er tilstrekkelig å ta vare på selve materialet i form av digitalisering. For å få en god tilgjengelighet, også digitalt, er det helt nødvendig med faglig produserte metadata."

More about Å samle scenekunst

KILDER:

Nasjonalbiblioteket og Sceneweb, 08.03.2016