Britannicus

Premiére date20 Feb. 1971
Produced byThe National Theatre
Based onBritannicus by Jean Racine
AudienceAdults
Number of events19
LanguageNorwegian
ExpressionsTragedy
Running period20 Feb. 1971  

About Britannicus

Britannicus (1971) var en teaterproduksjon av Nationaltheatret. Britannicus var faktisk norgespremiere basert på den franske klassiske tragedie fra 1669 av Jean Racine av samme navn. Produksjonen ble satt opp på Nationaltheatrets Hovedscene.

Regisør var Edith Roger.

Espen Skjønberg spilte den romerske keiser Nero.

Liv Ullmann spilte Junia. Hun vendte etter 4 års permisjon tilbake til Nationaltheatret, men sluttet for godt etter at Britannicus var ferdigspilt.

Read more

Contributors

View less

View all

Performance dates

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

More about Britannicus

KILDE:
Einar Dahls privatarkiv. Giver: Einar Dahl, 2014.10.21